cast دالة

تحويل القيمة expr إلى نوع البيانات الهدف type .

بناء الجملة

cast(expr AS type)

الوسيطات

  • exprأي تعبير قابل للخصي:

المرتجعات

والنتيجة هي نوع type .

المجموعات التالية من نوع البيانات الصب صالحة:

منإلى القيمة الخالية عددي سلسلة التاريخ الطابع الزمني فاصل زمني لمدة شهر الفاصل الزمني اليومي BOOLEAN ثنائي صفيف تعيين البنيه
القيمة الخالية Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
عددي ن. ذ. ذ. ن. ذ. ن. ن. ذ. ذ. ن. -N -N
سلسلة ن. ذ. Y Y Y Y Y Y ذ. ن. -N -N
التاريخ ن. ذ. Y Y ذ. ن. ن. ذ. ن. -N -N -N
الطابع الزمني ن. ذ. Y Y ذ. ن. ن. ذ. ن. -N -N -N
فاصل زمني لمدة شهر -N ن. ذ. ن. ن. ذ. ن. -N -N -N -N -N
الفاصل الزمني اليومي -N ن. ذ. ن. -N ن. ذ. ن. -N -N -N -N
BOOLEAN ن. ذ. ذ. ن. ذ. ن. ن. ذ. ن. -N -N -N
ثنائي ن. ذ. ذ. ن. -N -N -N ن. ذ. ن. -N -N
صفيف -N ن. ذ. ن. -N -N -N -N ن. ذ. ن. -N
تعيين -N ن. ذ. ن. -N -N -N -N -N ن. ذ. ن.
البنيه -N ن. ذ. ن. -N -N -N -N -N -N ن. ذ.

أمثلة

> SELECT cast('10' as int);
 10