Съветник за помощ за настройване на имейл

 

_Отнася се за: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu_

Последна промяна на темата: 2013-01-10

Отговорете на няколко въпроса как искате да се свържете с имейл акаунта си. Въз основа на тези отговори ще генерираме тема, която ще ви помогне да се свържете бързо с имейла си.

tipСъвет:
Ако не виждате интерфейса на съветника, когато преглеждате тази страница, значи не я преглеждате от уеб сайта Help.Outlook.com. За да използвате съветника, отидете на Съветник за помощ за настройване на имейл в уеб сайта Help.Outlook.com.

SelfHelp_Main_Section

[config id="LightVersion"] Справка за настройката на имейл: само текст

[config id="SelfHelpStateURL" text="Връзка към тази самопомощ с текущи настройки"]

[config id="HelpTopicURL" text=""]

[config id="TextBoxPrompt" text="Изберете"]

[sh1 id="root" label="Как искате да се свържете с имейл акаунта си?"]

[sh2 text="Чрез уеб браузър"]Влизане в имейла чрез уеб браузър

[sh2 text="Чрез мобилни телефони или таблети, които поддържат имейл клиенти (таблети и телефони с Google Android; iPhone, IPod Touch или iPad на Apple; Windows Phone; Kindle Fire; устройство със Symbian)"]Съветник за помощ за настройване на мобилния телефон

[sh2 text="Чрез гласов достъп или достъп чрез тон при набиране от телефон"]Осъществяване на достъп до гласова поща, имейл, календар и контакти от мобилен телефон, настроен с Outlook Web App

[sh2 text="Чрез имейл програма на Windows" label="Коя имейл програма на Windows искате да настроите?"]

[sh3 text="Outlook 2010 или Outlook 2013"]Настройване на имейл в Outlook 2010 или Outlook 2013

[sh3 text="Outlook 2007"]Настройване на имейл в Outlook 2007

[sh3 text="Outlook 2003"]Настройка на Outlook 2003 за IMAP или POP достъп до имейл акаунта

[sh3 text="Windows 8 Mail"]Настройване на имейл с помощта на приложението Windows 8 Mail

[sh3 text="Windows Live Mail версия 2009"]Настройване на версия 2009 на Windows Live Mail за имейл акаунта ви

[sh3 text="Windows Live Mail 2011"]Настройване на Windows Live Mail 2011 за имейл акаунта ви

[sh3 text="Windows Mail"]Настройване на Windows Mail за имейл акаунта ви

[sh3 text="Outlook Express"]Настройване на Outlook Express за имейл акаунта ви

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 2.0"]Настройване на Mozilla Thunderbird 2.0 за имейл акаунта ви

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 3.0"]Настройване на Mozilla Thunderbird 3.0 за имейл акаунта ви

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 8.0"]Настройване на Mozilla Thunderbird 8.0 за имейл акаунта ви

[sh3 text="Друга имейл програма в интернет, която поддържа IMAP или POP"]Достъп до акаунта ви чрез програми за електронна поща за IMAP или POP

[sh3 text="Не съм сигурен коя програма на Windows да използвам. Искам да науча повече за начините за свързване с имейл акаунта си, преди да избера програма."]Поддържани програми и функции за електронна поща

[sh2 text="Чрез имейл програма на Macintosh" label="Коя имейл програма на Macintosh искате да настроите?"]

[sh3 text="Outlook 2011 for Mac"]Настройване на Outlook за Mac 2011 за имейл акаунта ви

[sh3 text="Entourage 2008, Web Services Edition"]Настройване на Entourage 2008, Web Services Edition за акаунта ви

[sh3 text="Entourage 2004 или Entourage 2008 без актуализацията Web Services Edition"]Настройване на Entourage за Mac OS X за IMAP или POP достъп до имейл акаунта ви

[sh3 text="Mac Mail"]Настройка на Mail за Mac OS X за IMAP или POP достъп до имейл акаунта

[sh3 text="Mac Mail for Mac OS 10.6 Snow Leopard"]Настройване на пощата за Mac OS 10.6 Snow Leopard за достъп до имейл акаунта ви

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 2.0"]Настройване на Mozilla Thunderbird 2.0 за имейл акаунта ви

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 3.0"]Настройване на Mozilla Thunderbird 3.0 за имейл акаунта ви

[sh3 text="Mozilla Thunderbird 8.0"]Настройване на Mozilla Thunderbird 8.0 за имейл акаунта ви

[sh3 text="Entourage 2004"]Настройване на Entourage за Mac OS X за IMAP или POP достъп до имейл акаунта ви

[sh3 text="Друга имейл програма в интернет, която поддържа POP или IMAP"]Достъп до акаунта ви чрез програми за електронна поща за IMAP или POP

[sh3 text="Не съм сигурен коя програма на Macintosh да използвам. Искам да науча повече за начините за свързване с имейл акаунта си, преди да избера програма."]Поддържани програми и функции за електронна поща

[sh2 text="Не съм сигурен коя имейл програма да използвам. Искам да науча повече за начините за свързване с имейл акаунта си, преди да избера програма."]Поддържани програми и функции за електронна поща

SelfHelp_LightVersionText_Section