Microsoft Docs

docs.microsoft.com е хранилището за техническа документация, препратка към API, примерни кодове, бързи стартове и въвеждащи курсове и ИТ професионалисти.

Docs directory

Docs Directory