Microsoft Docs

docs.microsoft.com е мястото за техническата документация на Microsoft, препратка на API, примерни кодове, бърз старт и въвеждащи курсове за разработчици и ИТ специалисти.

Указател на Docs

Указател на Docs