Microsoft Dynamics 365 и GDPR

Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) в основата си касае защитата и предоставянето на права за поверителност на хората. Можете да прочетете повече за ангажимента на Microsoft към защитата в Центъра за сигурност на Microsoft.

Microsoft Dynamics 365 се ангажира да помогне на клиентите да отговарят на своите изисквания по GDPR. В тази тема ще намерите информация и няколко ресурса, които да ви помогнат да разберете как Microsoft Dynamics поддържа GDPR и как предоставяме информацията и инструментите, необходими на клиентите ни, за да определят и поддържат своите задължения по GDPR.

Тук са указани типовете информация, за които имаме допълнителна информация:

Документи

Документите по-долу предоставят преглед на GDPR за приложенията и услугите на Dynamics 365. Те предлагат и подход как да обмислите повишаването на възможностите си за защита на данните, както и как може да приемете спазването на GDPR като процес с четири етапа: откриване, управление, защита и отчитане.

Какво означава GDPR за вашите бизнес приложения: погледът на IDC анализатор

Customer Engagement

Unified Operations

SMB

Продукти с локална версия

Анализ

Платформа

Заявки на субект на данни

GDPR предоставя на лицата (или субектите на данни) определени права във връзка с обработването на личните им данни. Тези права включват правото на коригиране на неточни данни, изтриване на данните или ограничаване на обработката им, получаване на данните и изпълнение на заявка за прехвърляне на данните към друг администратор. Ресурсите в този раздел ще помогнат на клиентите на Dynamics 365 да отговорят на заявките на субекта на данни (ЗСД).

ЗСД в Service Trust Portal – Можете да намерите информация относно изискванията на GDPR по отношение на администраторите (вас) и обработващите (Microsoft), когато отговаряте на ЗСД, и как Microsoft ви дава възможност да направите това.

Отчетът на търсене на съответствие е достъпен за Customer Service, Field Service, Marketing, Project Service Automation и Sales.

Следните ресурси може да помогнат на администраторите и персонализаторите да конфигурират търсенето на съответствие:

Ресурси за помощ на администраторите и персонализаторите да конфигурират търсенето на съответствие:

Ресурси за помощ на потребителите да направят първи стъпки с търсенето на съответствие:

Отчет за търсене на лице

Отчетът за търсене на лице е достъпен за Finance and Operations, Retail и Talent Core HR.

Мениджър на съответствията

Мениджърът на съответствията е решение, свързано с услугите в облака на Microsoft, което е създадено, за да помогне на организациите да отговорят на сложните задължения за съответствие като GDPR. Изпълнява оценка на риска в реално време, която отразява състоянието на съответствието с наредбите за защита на данните при използването на услугите в облака на Microsoft. Предоставя и препоръчителни действия и насоки стъпка по стъпка.

Можете сами да изпробвате мениджъра на съответствията, като посетите Service Trust Portal и го изтеглите. Вижте следната страница за поддръжка на мениджъра на съответствията, за да направите първите стъпки: Използвайте мениджъра на съответствията да ви помогне да спазите изискванията за защита на данните и законовите изисквания, когато използвате услугите в облака на Microsoft

Публикации в блог за мениджъра на съответствията

Документи и листи с данни на мениджъра на съответствията

Видеоклипове за мениджъра на съответствията

Уебкастове

Научете от Microsoft как поддържаме GDPR и как помагаме на своите клиенти на Microsoft Dynamics да поддържат изискванията на GDPR.

Публикации в блог

Научете от Microsoft за GDPR – какво означава за нашите клиенти и за нас като корпорация.

Електронни книги

Получете по-задълбочено познание относно Microsoft, GDPR и нашето собствено пътешествие в GDPR.