Microsoft Dynamics 365 и GDPR

Общият регламент относно защитата на данните или GDPR в основата си касае защитата и предоставянето на права за поверителност на хората. Прочетете повече за ангажимента на Microsoft към защитата в Центъра за сигурност на Microsoft.

Dynamics 365 се ангажира да помогне на клиентите да отговарят на своите изисквания по GDPR. Тук ще намерите информация и много ресурси, които да ви помогнат да разберете как Dynamics поддържа GDPR и предоставя информацията и инструментите за клиентите ни, за да определи и поддържа техните задължения по GDPR.

Тук са указани типовете информация, за които имаме допълнителна информация:

Документи

За приложенията и услугите на Dynamics 365 следните технически документи предоставят преглед на GDPR и предлагат подход как да обмислите повишаването на възможностите си за защита на данните, като едновременно с това обмислите спазване на GDPR, изразено в четири етапа – откриване, управление, защита и отчитане.

Какво означава GDPR за вашите бизнес приложения: погледът на IDC анализатор

Customer Engagement

Unified Operations

Microsoft Power BI

Продукти с локална версия

Заявки за обект на данни

GDPR предоставя на лицата (или обектите на данни) определени права във връзка с обработването на техните лични данни, включително правото да коригират неправилни данни, да изтриват данни или да ограничават обработката им, да получават данните си и да попълват заявка за предаването на данните им на друг контрольор. По-долу има множество ресурси за клиентите на Dynamics 365, които да им помогнат да отговорят на заявките за обект на данни (DSR).

Заявките DSR в Service Trust Portal – Можете да намерите информация, която описва какво изисква GDPR от контрольорите (вие) и обработващите (Microsoft), за да отговаря на DSR, и как Microsoft ще ви позволи да направите това.

Отчетът на търсене на съответствие е достъпен за Customer Service, Field Service, Marketing, Project Service Automation и Sales.

Ресурси за помощ на администраторите и персонализаторите да конфигурират търсенето на съответствие:

Ресурси за помощ на потребителите да направят първи стъпки с търсенето на съответствие:

Отчет за търсене на лице

Отчетът за търсене на лице е достъпен за Finance and Operations, Retail и Talent Core HR.

Мениджър на съответствията

Мениджърът на съответствията е решение, свързано с услугите в облака на Microsoft, създадено, за да помогне на организациите да отговорят на сложните задължения за съответствие като GDPR. Изпълнява оценка на риска в реално време, която отразява състоянието на съответствието с наредбите за защита на данните при използването на услугите в облака на Microsoft, както и препоръчителните действия и насоки стъпка по стъпка.

Можете сами да изпробвате мениджъра за съответствие, като посетите Service Trust Portal, за да го изтеглите. Вижте страницата за поддръжка на мениджъра на съответствие, за да направите първи стъпки: Използвайте мениджъра на съответствие да ви помогне да спазите изискванията за защита на данните и законовите изисквания, когато използвате услугите в облака на Microsoft

Публикации в блог за мениджъра на съответствие

Документи и листи с данни на мениджъра на съответствие

Видеоклипове за мениджъра на съответствие

Уебкастове

Чуйте от Microsoft как поддържаме GDPR, и научете как помагаме на нашите клиенти на Dynamics да поддържат своите изисквания за GDPR.

Публикации в блог

Чуйте от Microsoft относно GDPR – какво означава за нашите клиенти и за нас като корпорация.

Електронни книги

Получете по-задълбочено познание относно Microsoft, GDPR и нашето собствено пътешествие относно GDPR.