Какво е новото в Dynamics 365

Приложенията в облак на Microsoft Dynamics 365 следват различни графици за пускане на пазара. Тази страница ви насочва към теми и сайтове, които могат да ви помогнат да научите за новите функции в най-новите версии.

Като цяло препоръчваме да използвате Пътна карта на Microsoft Dynamics 365, за да намерите информация за нови и предстоящи функции. Пътната карта е организирана за приложенията в Business Edition и Enterprise Edition. За да видите съдържание за дадено приложение, изберете правилното издание.

Customer Engagement

Приложенията, които съставят частта за управление на взаимоотношенията с клиент (CRM) на Dynamics 365, се наричат „Customer Engagement“ и включват Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation и свързаните с тях услуги.

Темите по-долу предоставят споделено съдържание за нововъведенията за тези приложения, както и специфична за всяка функция информация на пътната карта.

Finance and Operations, Business Edition

Съдържанието за нововъведения във Finance and Operations се предоставя чрез Пътна карта

Finance and Operations, Enterprise Edition

Съдържанието с нововъведения за Finance and Operations е налично в пътната карта, но се предоставя и като отделна тема за всяко издание.

Retail

Съдържанието за нововъведения в Retail се предоставя чрез Пътна карта.

Talent

Съдържанието за нововъведения в Talent се предоставя чрез Пътна карта.