Какво е новото в Dynamics 365

Важно

Представяме бележки по изданието на Dynamics 365

Интересувате ли се от предстоящи и наскоро издадени възможности в някои от нашите бизнес приложения или платформата?

Преглед на бележките по изданието. Предоставяме всички подробности, изцяло и от край до край, и може да ги използвате за планиране.

Приложенията в облак на Dynamics 365 следват различни графици за пускане на пазара. Тази страница ви насочва към теми и сайтове, които могат да ви помогнат да научите за новите функции в най-новите версии.

Customer Engagement

Dynamics 365 for Customer Engagement включва приложенията Sales, Customer Service, Marketing, Field Service, Project Service Automation и свързаните услуги.

Темите по-долу предоставят споделено съдържание за нововъведенията за тези приложения, както и специфична за всяка функция информация на пътната карта.

Business Central

Съдържанието за нововъведения във Business Central се предоставя чрез забележките за изданието на Dynamics 365. За повече информация вижте Какво е новото в Dynamics 365 Business Central.

Можете също да изгледате блога за Business Central за обявления за нови възможности.

Finance and Operations

Съдържанието с нововъведения за Finance and Operations е налично в забележките за изданието на Dynamics 365, но се предоставя и като отделна тема за всяко издание.

Retail

Съдържанието за нововъведения в Retail се предоставя чрез забележките за изданието на Dynamics 365. За повече информация вижте Какво е новото или промененото в Dynamics 365 for Retail.

Talent

Съдържанието за нововъведения в Talent се предоставя чрез забележките за изданието на Dynamics 365. За повече информация вижте Какво е новото или промененото в Dynamics 365 for Talent.