Какво е новото в Dynamics 365

Важно

Обявяване на забележките по изданието Пролет '18 г. на Dynamics 365

Интересувате се за предстоящи и скоро издадени възможности в някое от бизнес предложенията или платформите ни?

Изтеглете забележките по изданието Пролет '18 г.. Уловихме всички подробности, от край до край, от горе до долу в един единствен PDF файл, който можете да използвате за планиране. Научете за:

  • Новите възможности и интелект в нашите бизнес приложения, плюс всички чисто нови маркетингови приложения, които повдигат генерирането на потенциални клиенти на следващо ниво
  • Дълбока интеграция с Microsoft Outlook, SharePoint, Stream, Azure, LinkedIn, Office 365, Bing и други
  • Разширения на платформата, които предоставят ненадмината палитра от инструменти за персонализиране и разширяване на Dynamics 365

Очаквайте скоро: Ще продължим да актуализираме PDF файла със забележки по изданието по време на издаването на функции и ще ги направим достъпни на уеб страницата.

Приложенията в облак на Dynamics 365 следват различни графици за пускане на пазара. Тази страница ви насочва към теми и сайтове, които могат да ви помогнат да научите за новите функции в най-новите версии.

Customer Engagement

Приложенията, които съставят частта за управление на взаимоотношенията с клиент (CRM) на Dynamics 365, се наричат „Customer Engagement“ и включват Sales, Customer Service, Marketing, Field Service, Project Service Automation и свързаните с тях услуги.

Темите по-долу предоставят споделено съдържание за нововъведенията за тези приложения, както и специфична за всяка функция информация на пътната карта.

Business Central

Съдържанието за нововъведения във Business Central се предоставя чрез Пътна карта

Finance and Operations

Съдържанието с нововъведения за Finance and Operations е налично в пътната карта, но се предоставя и като отделна тема за всяко издание.

Retail

Съдържанието за нововъведения в Retail се предоставя чрез Пътна карта

Talent

Съдържанието за нововъведения в Talent се предоставя чрез Пътна карта