Удължена поддръжка за Exchange Server 2010

Първоначално публикувано: 16 септември 2019 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Краят на поддръжката за Exchange Server 2010 е удължен от 14 януари 2020 г. на 13 октомври 2020 г., за да даде на клиентите повече време да завършат своите миграции. Това удължаване също съответства на края на поддръжката за Office 2010 и SharePoint Server 2010.

За тези, които са готови да се преместят в облака, ние препоръчваме Office 365 и Exchange Online за непрекъсната поддръжка и обслужване. Проверете тук дали отговаряте на условията за безплатната услуга Microsoft FastTrack. За тези, които се прехвърлят към нова версия на локален сървър, препоръчваме да се прехвърлите директно към Exchange 2016, за да продължите да получавате поддръжка до 2025 г.

След 13 октомври 2020 г. Microsoft вече няма да предоставя техническа поддръжка за Exchange Server 2010, включително корекции на грешки, корекции на защитата и актуализации на часовата зона. Инсталацията ви на Exchange 2010 ще продължи да се изпълнява след тази дата. Въпреки това препоръчваме надграждане до Exchange Server 2013 или в идеалния случай 2016, за да останете защитени и да получавате поддръжка.

За допълнителна помощ при мигриране и надстройки се свържете с поддръжката от Microsoft, посетете техническата общност на Exchange или се свържете с доставчик на решения на Exchange.

Отидете тук, за да научите повече.