Приложенията и услугите на Microsoft ще прекратят поддръжката за Internet Explorer 11

Публикувано: 14 декември 2020 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Internet Explorer 11 (IE 11) е компонент на операционната система Windows и следва Правилата за жизнения цикъл на продукта, на който е инсталиран. За клиенти, които имат критични за бизнеса, бизнес производствени приложения, които работят на IE 11 днес, IE 11 продължава да бъде поддържан браузър.

За да се даде обаче възможност за по-добро, по-иновативно онлайн преживяване, ние насърчаваме клиентите да се преминат към новия Microsoft Edge. С режима на Internet Explorer в новия Microsoft Edge можете да стандартизирате в един браузър – безпроблемно да имате модерен уеб сайт в един раздел, докато осъществявате достъп до наследствен IE 11 уеб сайт в друг.

Обявихме, че тези приложения и услуги на Microsoft вече няма да поддържат Internet Explorer 11 (IE 11), считано от изброените по-долу дати. Препоръчваният браузър е новият Microsoft Edge. Отидете тук, за да изтеглите.

Уеб приложение или услуга IE11 вече не се поддържа*
Уеб приложение Microsoft Teams 30 ноември 2020 г.
Azure DevOps 31 декември 2020 г.
Уеб приложение Azure Portal 31 март 2021 г.
Приложения и услуги на Microsoft 365
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Power Platform
Microsoft Power Platform
Моят пакет продукти (като Моите приложения, Моят профил, Моят достъп и Моите групи)
17 август 2021 г.

*Забележка: Използването на режим Internet Explorer в новия Microsoft Edge няма да удължи достъпа на IE 11 до приложенията и услугите на Microsoft след датите, изброени по-горе.

За клиенти, които използват IE 11 за достъп до приложения и услуги на Microsoft или използват наследствената версия на Microsoft Edge, са налични опции за поддръжка, за да се подпомогне преходът към новия Microsoft Edge.

  • Клиентите с Microsoft Unified Support могат да използват тази услуга за поддръжка за помощ при прехода към новия Microsoft Edge.

  • За клиенти, които търсят да планират, внедрят или приемат Microsoft Edge, има FastTrack. FastTrack е достъпен за клиенти със 150 или повече платени места на Windows 10 Enterprise. За да започнете, изпратете искане за съдействие чрез сайта на FastTrack.

  • За клиенти, които предпочитат да започнат процедурата сами, материали за самостоятелно внедряване и конфигуриране, включително серия от Microsoft Mechanics, са достъпни в Docs.