Обявяване на съвременните правила за жизнения цикъл на Microsoft

Първоначално публикувано: 25 август 2016 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Правилата за жизнения цикъл на Microsoft обичайно са адресирани към два различни типа продукти: Локални и онлайн услуги. Microsoft опрости тези правила чрез разширяване на съществуващата поддръжка и обслужване за определени продукти и услуги за неопределен период от време.

За продукти, регулирани от модерните правила за жизнения цикъл, Microsoft ще предостави най-малко 12-месечно предизвестие преди края на поддръжката, ако не се предлага заместващ продукт или услуга, с изключение на безплатните услуги или изданията с предварителен преглед. Продуктите със съществуващи правила за жизнения цикъл ще продължат да се поддържат съобразно [публикуваните крайни дати на поддръжката]https://docs.microsoft.com/lifecycle/products).

Изискванията на модерните правила за жизнения цикъл са дефинирани по-долу:

  1. Клиентите трябва да поддържат актуалност с изискванията за обслужване и лицензиране, публикувани за продукта или услугата.
  2. Клиентите трябва да имат правата за използване на продукта или услугата.
  3. Microsoft трябва да предлага поддръжка за продукта или услугата понастоящем.
    Вижте ЧЗВ за модерните правила за повече подробности.