Нов начин за търсене на жизнения цикъл

Първоначално публикувано: 2 септември 2020 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Microsoft създаде ново търсене за клиенти, търсещи сроковете за поддръжка за продукти и услуги на Microsoft. Този нов сайт съдържа историята на жизнения цикъл на продукта – версии, издания, връзки за миграция и още – на едно място, осигурявайки по-добра видимост на най-новите актуализации, необходими за удовлетворяване на изискванията за поддръжка, и пътища за надстройка, след като продуктът достигне края на поддръжката или обслужването си.

Освен това клиентите могат да експортират тези данни в електронна таблица на Excel с помощта на инструмента за експортиране на данни, както и да групират продуктите и датите на жизнения им цикъл по семейство, група или дата на край на поддръжката.

На последно място, клиентите могат да продължат да преглеждат даден списък с продукти, които достигат края на поддръжката си, подредени по години в секцията ни Край на поддръжката на продукти.