Край на поддръжката на System Center Configuration Manager 2007 и Forefront Endpoint Protection 2010

Първоначално публикувано: 2 април 2018 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Поддръжката на System Center Configuration Manager 2007 и Forefront Endpoint Protection 2010 ще приключи на 9 юли 2019 г. Използвайте този междинен период, за да планирате и определите най-добрия път напред за организацията си.

Препоръчителните опции за миграция са:

  1. Мигриране от „Конфигурационен диспечер 2007“ към „Конфигурационен диспечер“ (текущ клон).
  2. Мигриране от Forefront Endpoint Protection 2010, интегриран с „Конфигурационен диспечер 2007“ към „Конфигурационен диспечер“ (текущ клон), включващ Endpoint Protection.
  3. Мигриране от самостоятелен Forefront Endpoint Protection 2010 към самостоятелна „Защита на крайната точка на System Center“ (текущ клон).

За допълнителна информация вижте блога за поддръжка на „Конфигурационен диспечер“ и KB 4096323.