Край на поддръжката за Windows 10 Mobile през 2019 г.

Първоначално публикувано: 21 декември 2018 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Windows 10 Mobile, версия 1709 (издадена през октомври 2017 г.), е последното издание на Windows 10 Mobile и Microsoft ще прекрати неговата поддръжка на 10 декември 2019 г. Датата на край на поддръжката важи за всички продукти на Windows 10 Mobile, включително Windows 10 Mobile и Windows 10 Mobile Enterprise.

Потребителите на Windows 10 Mobile вече няма да отговарят на условията за получаване на нови актуализации на защитата, горещи поправки, които не са свързани със защитата, опции за безплатна асистирана поддръжка или онлайн актуализации на техническо съдържание от Microsoft безплатно.

Научете какво означава това за вас.