Оттегляне на Windows Analytics на 31 януари 2020 г.

Първоначално публикувано: 12 септември 2019 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Windows Analytics е пакет от услуги в облака, състоящи се от три решения: Upgrade Readiness, Update Compliance и Device Health. През юли 2019 г. бе въведен публичен предварителен преглед на „Анализ на работния плот“ като еволюция на Windows Analytics, за да помага на клиентите да вземат информирани решения за актуализации и надстройки на Windows.

На 31 януари 2020 г. Windows Analytics ще бъде оттеглен и заместен от „Анализ на работния плот“. Новите клиенти вече няма да могат да се регистрират в решенията Upgrade Readiness и Device Health, след като „Анализ на работния плот“ стане общодостъпен. Update Compliance обаче ще остане достъпен чрез портала на Azure.

За отговарящи на условията клиенти на Windows Analytics съществува опция за мигриране на данни, която помага с регистрирането в „Анализ на работния плот“. Просто изберете съществуващо работно пространство в Windows Analytics по време на процеса на регистриране в „Анализ на работния плот“ и изберете опцията за мигриране на съществуващи администраторски данни. След като изпълните стъпките за въвеждане, съществуващите ви данни ще бъдат преместени в новото ви работно пространство в „Анализ на работния плот“. Този процес обикновено завършва в рамките на 24 часа.

Ако понастоящем не сте клиент на Windows Analytics, препоръчваме ви да обмислите „Анализ на работния плот“ днес.

За повече информация вижте нашите често задавани въпроси или отидете тук, за да научите повече.