Поддръжката за Windows Phone 8.1 е приключила

Първоначално публикувано: 1 август 2017 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Microsoft приключи поддръжката за Windows Phone 8.1 на 11 юли 2017 г. Потребителите на Windows Phone 8.1 вече не отговарят на условията за получаване на нови актуализации на защитата, горещи поправки, които не са свързани със защитата, опции за безплатна асистирана поддръжка или онлайн актуализации на техническо съдържание от Microsoft безплатно.