Продукти, за които поддръжката приключва през 2018 г.

Първоначално публикувано: 19 септември 2017 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Следният списък представя продукти, които ще бъдат оттеглени или ще достигнат края на поддръжката си през 2018 г. При оттегляне или край на поддръжката няма да има нови актуализации на защитата, актуализации на различни от защита теми, безплатни или платени опции за асистирана поддръжка или онлайн актуализации на техническото съдържание. Тук може да научите за фиксираните и модерните правила за жизнения цикъл и сервизните пакети.

Продукти, регулирани от модерните правила, които преминават към край на поддръжката

Поддръжката на следните продукти, регулирани от фиксираните правила, е обявена за приключваща през 2018 г. Няма да има нови актуализации на защитата, актуализации, несвързани със защитата, безплатни или платени опции за асистирана поддръжка и онлайн актуализации на техническото съдържание.

Продукт (Модерни правила) Край на поддръжката
System Center Configuration Manager 1702 27 март 2018 г.
Microsoft Azure Mobile Engagement 31 март 2018 г.
Windows 10, версия 1607 (Enterprise, Education, Pro, Home, IoT Enterprise)
Windows Server 2016, издание Datacenter, опция за инсталиране на Nano Server
Windows Server 2016, издание Standard, опция за инсталиране на Nano Server
10 април 2018 г.
Parature, от Microsoft
Microsoft Dynamics Marketing
15 май 2018 г.
Microsoft Azure BizTalk Services 31 май 2018 г.
PowerBI Workspace Collection 30 юли 2018 г.
System Center Configuration Manager 1706 31 юли 2018 г.
Услуги на Visio в SharePoint Online 20 септември 2018 г.
Adxstudio Portals v7
Windows 10, версия 1703 (Home, Pro, Pro for Workstation, IoT Core)
09 октомври 2018 г.

Продукти, регулирани от фиксираните правила, които преминават към край на поддръжката

Поддръжката на следните продукти, регулирани от фиксираните правила, е обявена за приключваща през 2018 г. Няма да има нови актуализации на защитата, актуализации, несвързани със защитата, безплатни или платени опции за асистирана поддръжка и онлайн актуализации на техническото съдържание.

Продукт (фиксирани правила) Край на поддръжката
Microsoft Dynamics C5 2014
Microsoft Expression Encoder
Microsoft Office Communications Server 2007, всички издания
Microsoft Office Communications Server 2007 R2, всички издания
Microsoft Office Communicator 2007
Microsoft Office Communicator 2007 R2
Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition
Microsoft Office PerformancePoint Server 2007
Софтуерен развоен пакет на Microsoft PlayReady Server v. 2.0
Microsoft System Center Data Protection Manager 2007
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2007
Windows Embedded Device Manager 2011
Софтуерен развоен пакет на Windows Embedded Device Manager
Windows 10 Mobile Enterprise, издаден през ноември 2015 г.
Windows 10 Mobile, издаден през ноември 2015 г.
09 януари 2018 г.
FAST Unity 2.5 01 април 2018 г.
Microsoft SQL Server Compact 3.5
Microsoft Visual Studio 2008, всички издания
Microsoft Visual Studio Team System 2008, всички издания
Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server
Microsoft Dynamics CRM 4.0
Microsoft Office Accounting 2008, всички издания
Microsoft System Center Capacity Planner 2007
Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition
Microsoft Visual C# 2008 Express Edition
Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition
Windows Embedded CE 6.0
10 април 2018 г.
FAST Featured Content 1.3
FAST Recommendations 2.2
23 април 2018 г.
FAST ESP 5.2 09 май 2018 г.
FAST ImPulse 5.0 01 юли 2018 г.
Microsoft System Center Mobile Device Manager 2008
Microsoft Search Server 2008, всички издания
StorSimple 5000/7000 Series
Windows Web Server 2008
10 юли 2018 г.
FAST ESP 5.3 16 юли 2018 г.
FAST Recommendations 2.5 08 октомври 2018 г.
Lync for Mac 2011
Зала за събрания на Lync
Microsoft Enterprise Desktop Virtualization
Windows 10 Mobile, издание от август 2016 г.
Microsoft Expression 2 – всички издания
09 октомври 2018 г.
FAST AdMomentum 3 02 ноември 2018 г.
Microsoft Forefront Threat Management Gateway, издание за средния бизнес 12 ноември 2018 г.
FAST ImPulse 5.1 18 декември 2018 г.

Сервизни пакети, преминаващи към края на поддръжката

Следните сервизни пакети се прилагат за Продукти, регулирани от Фиксираните правила, и поддръжката им ще приключи през 2018 г.

Сервизен пакет Край на поддръжката
Microsoft Application Virtualization 5.0 за услуги за отдалечен работен плот Service Pack 3
Microsoft Application Virtualization 5.0 за настолни устройства с Windows Service Pack 3
Microsoft Application Virtualization Hosting 5.0 за настолни устройства с Windows Service Pack 3
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 8.0 Service Pack 1
Microsoft User Experience Virtualization Service Pack 1
Microsoft Visual Studio 2012 Update 4
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012 Update 4
09 януари 2018 г.
Visual Studio Team Foundation Server 2015 Update 3
Dynamics CRM 2016 Service Pack 0 (версия RTM)
10 юли 2018 г.
Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 3 09 октомври 2018 г.

Продукти, които преминават от базова към разширена поддръжка

Следните продукти ще преминат от базова към разширена поддръжка през следващата година. Разширената поддръжка включва безплатни актуализации на защитата и платени актуализации и поддръжка, различни от защита. Освен това Microsoft няма да приема заявки за промени в дизайна или нови функции по време на фазата на разширена поддръжка.

Продукти, преминаващи от базова към разширена поддръжка Дата на влизане в сила
Microsoft Application Virtualization 5.1 за Remote Desktop Services
Microsoft Application Virtualization 5.1 за Windows Desktops
Microsoft Application Virtualization Hosting 5.1 за Windows Desktops
Microsoft Dynamics NAV 2013
Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
Microsoft Hyper-V Server 2012
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
Софтуерен развоен пакет на Microsoft Visual Studio 2012
Софтуерен развоен пакет на Microsoft Visual Studio 2012 Tools for Applications
Service Bus за Windows Server
Windows 8.1, всички издания
Workflow Manager 1.0
Workflow Manager Client 1.0
Workflow Manager Tools for Visual Studio 2012
09 януари 2018 г.
Exchange Server 2013, всички издания
Microsoft Access 2013
Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0
Microsoft Dynamics AX 2009
Microsoft Dynamics GP 2013
Microsoft Excel 2013
Microsoft HPC Pack 2012
Microsoft HPC Pack 2012 R2
Microsoft Lync 2013
Microsoft Lync Phone Edition
Microsoft Lync Server 2013, всички издания
Microsoft Office 2013
Microsoft Office Web Apps Server 2013
Microsoft OneNote 2013
Microsoft Outlook 2013
Microsoft PowerPoint 2013
Microsoft Project 2013, всички издания
Microsoft Project Server 2013
Microsoft Publisher 2013
Microsoft SharePoint Foundation 2013
Microsoft SharePoint Server 2013
Microsoft Visio 2013
Microsoft Word 2013
Skype за бизнеса 2015
10 април 2018 г.
Софтуерен развоен пакет на Microsoft Lync 2013 20 април 2018 г.
BizTalk Server 2013, всички издания
BizTalk Server 2013 R2, всички издания
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 2.0
Windows Embedded 8 Standard
Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise
Windows Embedded 8.1 Industry Pro
10 юли 2018 г.
Microsoft Audit and Control Management Server 2013
Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Паралелен склад за данни на Microsoft SQL Server 2012
Windows Embedded Compact 2013
Windows Multipoint Server 2012, всички издания
Windows Server 2012, всички издания
Windows Server 2012 R2, всички издания
Windows Server Update Services за Windows Server 2012
Windows Storage Server 2012, всички издания
Windows Storage Server 2012 R2, всички издания
09 октомври 2018 г.