ЧЗВ за жизнения цикъл – инструменти за разработчици

Първоначално публикувано: 18 юли 2016 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Microsoft Silverlight

Какви са правилата за жизнения цикъл на продукта Microsoft Silverlight?

Silverlight се определя като инструмент. Инструментите се поддържат с продукта, с който работят. Въпреки това поддръжката може да бъде прекратена чрез предоставянето на предизвестие от поне 12 месеца.

Microsoft ще продължи да поддържа Silverlight чрез изпращане на актуализации до най-новата версия на времето за изпълнение на Silverlight. Актуализациите и новите версии на времето на изпълнение на Silverlight са обратно съвместими с уеб приложения, вградени в предишни версии на Silverlight, и ще включват най-новите подобрения в защитата, подобрения в производителността и поправки на продукти.

Коя версия на Silverlight се поддържа в момента?

Silverlight 5 е единствената версия, която се поддържа в момента*. Silverlight 5 ще поддържа браузърите, посочени на тази страница, до 12 октомври 2021 г. или през жизнения цикъл на самите браузъри – до по-краткия от двата срока. Отидете тук, за да научите повече. Платена техническа помощ е достъпна за клиенти, които се нуждаят от поддръжка за проблеми, различни от инсталирането и надстройката. Microsoft ще продължи да изпраща актуализации на време за изпълнение на Silverlight 5 за съществуващи версии на браузъра, при положение че техният модел на разширение поддържа добавки, включително актуализации за уязвимости на защитата, както е дефинирано от центъра за реакция във връзка със защитата на Microsoft (MSRC).

Отидете тук, за да научите повече.

*Silverlight ще достигне края на поддръжката на 12 октомври 2021 г. Вече не е налична поддръжка на Chrome, Firefox или който и да е браузър, използващ операционната система Mac.

Microsoft Visual Studio

Какви са правилата за жизнения цикъл за Visual Studio?

Visual Studio следва установените правила за жизнения цикъл на Microsoft за минимум пет години базова поддръжка и минимум пет години разширена поддръжка. Подробности са описани тук. Онлайн услугите, които се предлагат като част от пакета от продукти Visual Studio, ще следват установените модерни правила.

Подробности за обслужването на Visual Studio можете да намерите на уеб сайта за обслужване на Visual Studio.

Какви правила за жизнения цикъл следват външните компоненти, които се предлагат в рамките на пакета Visual Studio?

Visual Studio включва колекция от компилатори, езици, времена на изпълнение, среди и други ресурси, които позволяват разработване за много платформи на Microsoft. За удобство на нашите клиенти на Visual Studio Visual Studio може да инсталира определени софтуерни пакети за развитие на Microsoft и други компоненти на Microsoft, които таргетират и поддържат тези платформи на Microsoft. Тези компоненти могат да бъдат лицензирани и поддържани съгласно собствените си условия и правила. Вижте списъка с компоненти, които се считат за външни на Visual Studio, и свързаните с тях правила за жизнения цикъл на уеб сайта за обслужване на Visual Studio.

Какви са правилата за сервизния пакет за Visual Studio?

По време на жизнения цикъл Microsoft ще определи една от актуализациите на този продукт като „сервизен пакет“. Когато Microsoft определи актуализация като сервизен пакет, базата данни с правилата за жизнения цикъл ще отрази съответните крайни дати на поддръжка.

Microsoft Visual Basic

Какви правила за жизнения цикъл следва Visual Basic 6.0?

Microsoft се ангажира да поддържа съществуващите приложения на Visual Basic 6.0, които работят на Windows Vista, Windows Server 2008, включително и R2, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 8.x и Windows 10. Както е описано тук, основното време на изпълнение на Visual Basic 6.0 ще бъде поддържано за целия живот на операционната система Windows, с която е изпратен, за сериозни регресии и критични проблеми със сигурността.

Visual Basic 6.0 се състои от следните ключови резултати:

  • Visual Basic 6.0 IDE [интегрирана развойна среда] вече не се поддържа от 8 април 2008 г.

  • Visual Basic 6.0 Runtime – основните библиотеки и машината за изпълнение, използвани за изпълнение на приложения на VB6.

  • Visual Basic 6.0 Runtime Extended Files – избрани ActiveX контролни OCX файлове, библиотеки и инструменти, изпращани с носителя с IDE и като онлайн издание.