ЧЗВ за жизнения цикъл – Dynamics

Първоначално публикувано: 18 юли 2016 г. Актуализирано: 17 декември 2020 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Какви са правилата за жизнения цикъл за продуктите и услугите на Microsoft Dynamics 365?

Продуктите на Dynamics 365 се управляват както от фиксираните, така и от модерните правила за жизнения цикъл. За подробности относно конкретни продукти потърсете в сайта за жизнения цикъл на продуктите.

Какво е жизненият цикъл за Dynamics AX 2009, AX 2012 и AX 2012 R2?

Dynamics AX 2009, AX 2012 и AX 2012 R2 се управляват от Фиксираните правила за жизнения цикъл. Имайте предвид, че краят на разширената поддръжка*за Dynamics AX 2009 (Service Pack 1)/2012/2012 R2 е отложен от 12 октомври 2021 г. до 12 април 2022 г. Не се изисква действие на клиента за това удължаване. Вижте Търсене на жизнен цикъл на продукт за крайните дати на жизнения цикъл на продукта.

След края на разширената поддръжка, поддръжката ще приключи и клиентите няма да могат да регистрират билет за поддръжка, дори и с план за поддръжка.

*Техническата поддръжка не е включена в разширената поддръжка. Въпреки това клиентите могат да използват активен договор за поддръжка, като например Софтуерна осигуровка, план за предимства на Dynamics или Unified Support за съответните локални продукти, за да получат техническа поддръжка по време на фазата на разширена поддръжка. Отидете тук, за да научите какво включва разширената поддръжка.

Какво се случва, когато актуализация на платформа, като например нова версия на Microsoft Windows, въвежда нови функции или типове данни, които не са били поддържани в първоначалното издание на поддържан в момента продукт?

Microsoft не гарантира, че нова функция, която е въведена единствено в новата версия на платформата, ще се поддържа в по-старата версия. Например, ако се издаде нова версия на Microsoft Windows, по-ранната версия на Dynamics CRM не е задължително да поддържа инсталирането на новата операционна система.

Какви са правилата за сервизния пакет за продуктите на Microsoft Dynamics?

Microsoft Dynamics следва правилата на Microsoft за жизнения цикъл на сервизния пакет. Съгласно правилата Dynamics предоставя 24 месеца поддръжка за предишен сервизен пакет, след като е издаден нов сервизен пакет. Вижте страницата с фиксираните правила за повече информация относно правилата и съответните срокове.

Какво представлява онлайн поддръжката за самопомощ за Microsoft Dynamics?

Независимо дали даден клиент се поддържа през фазата на базовата поддръжка, или през фазата на разширена поддръжка, онлайн поддръжката за самопомощ е достъпна през целия жизнен цикъл на продукта и за най-малко 12 месеца след края на поддръжката на продукта. Статии от онлайн базата със знания на Microsoft, ЧЗВ, инструменти за отстраняване на неизправности и други ресурси се предоставят, за да помогнат на клиентите с разрешаването на често срещани проблеми. Онлайн информацията за самопомощ е достъпна чрез CustomerSource, нашият клиентски уеб сайт за Microsoft Dynamics и свързани продукти. Клиентите трябва да поддържат актуален план за обслужване, за да имат достъп до сайта.

Необходимо ли е клиентите да са записани за план за обслужване, за да имат право на актуализации на продукти и сервизни пакети?

Да, записването в план за подобрение или софтуерна осигуровка е необходимо, за да получават клиентите актуализации, които не са свързани със защитата, данъчни и регулаторни издания и сервизни пакети.

Преди имах план за обслужване, който сега е изтекъл. Мога ли да получа надстройки на продукти и актуализации, които не са свързани със защитата, които са били издадени, докато съм поддържал/а актуален плана за подобрение?

Не. Клиентите имат достъп само до актуализации на продукти, сервизни пакети, актуализации, които не са свързани със защитата, както и данъчни и регулаторни издания за закупен от тях продукт, докато са били записани за план за подобрение. Що се отнася до клиенти със софтуерна осигуровка, те имат достъп до версията или горещата поправка, издадена, докато са имали активна софтуерна осигуровка.

Как правилата за жизнения цикъл обхващат данъчните и регулаторните актуализации?

Докато имате активен план за обслужване, ще имате достъп до данъчни и регулаторни издания за продуктите на Microsoft Dynamics, които Microsoft по принцип разпространява на пазара. Актуализациите за продуктите на Microsoft Dynamics, които се поддържат от Microsoft, ще бъдат издавани по принцип всяка фискална година или колкото често е необходимо за софтуера във фазата на базовата поддръжка от жизнения цикъл. Местните закони, пазарни условия и изисквания за техническа поддръжка се различават по целия свят.

Задължително ли е през първата година записването за План за подобрение или Софтуерна осигуровка?

Да. Microsoft изисква записване за плана за подобряване или софтуерна осигуровка при закупуване на вашия лиценз за продукт на Microsoft Dynamics. Записването в плана за предимство също е необходимо за първата година за клиентите, закупили Microsoft Dynamics GP и Microsoft Dynamics SL (само в региони, където е приложимо).

Колко дълго ще се поддържа FRx 6.7?

Поддръжката на FRx приключва на посочената дата, освен ако не се разпространява като компонент на продукт на Dynamics. Когато се разпространява като компонент на следните продукти, датите на жизнения цикъл на Dynamics ERP имат предимство пред крайната дата на поддръжката на FRx:

GP 2010
NAV 2009
AX 2009
SL 2011

Регистър на промените

Редакции от декември 2020 г. ДОБАВЕНО: Dynamics AX 2009, AX 2012 и AX 2012 R2 – поддържан отговор