ЧЗВ за жизнения цикъл – Общи

Първоначално публикувано: 18 юли 2016 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Какви са правилата за жизнения цикъл на Microsoft?

Microsoft предоставя водещи в индустрията правила за жизнения цикъл – по дължина и осигуряване – като предоставя на клиентите последователни, прозрачни и предвидими насоки за софтуерна поддръжка и обслужване. Изберете от следните връзки, за да видите подробни данни за правилата.

Фиксирани правила за жизнения цикъл – продукти с определени дати за край на поддръжката към момента на издаване.

Модерни правила за жизнения цикъл – продукти с непрекъсната поддръжка и обслужване.

За да видите изчерпателен списък с жизнения цикъл на продуктите на Microsoft, включително опциите за миграция, посетете страницата за търсене на жизнения цикъл на продукти на Microsoft.

За информация относно сервизните пакети вижте фиксираните правила за жизнения цикъл. За да видите списък с често задавани въпроси и отговори относно нашите правила и програмата за актуализация на разширена защита (ESU), посетете следните ресурси:

Тези правила приложими ли са в световен мащаб?

Правилата за жизнения цикъл на Microsoft са правила за целия свят. Microsoft обаче разбира, че местните закони, пазарни условия и изисквания за поддръжка се различават по света и по отраслов сектор.

Защо са определени правилата за жизнения цикъл?

Клиентите поискаха от Microsoft да бъде последователен и предвидим. Правилата за жизнения цикъл установяват ясни и предвидими насоки за времевите срокове за поддръжка и обслужване на продукти. Правилата помагат на клиентите и партньорите да управляват своите изисквания за поддръжка. Правилата позволяват планиране на продукти и планиране на информационни технологии в организации, базирани на познания за сроковете за поддръжка за продукти на Microsoft.

Как са разработени правилата за жизнения цикъл?

Microsoft работи в тясно сътрудничество с продуктови екипи на Microsoft, клиенти, партньори, водещи анализатори и фирми за научни изследвания, за да определи ясни и последователни правила.

Ако имам няколко продукта на Microsoft, всички те споделят ли едни и същи срокове за жизнения цикъл?

Всеки продукт има свой срок на жизнен цикъл, определен от съответните правила за жизнения цикъл и последователен за семейство продукти за нови и бъдещи версии. Въпреки това по-старите версии на продуктите на Microsoft може да имат различни срокове за жизнения цикъл. Затова е важно да проверите точните дати за поддръжка на вашия продукт. За да намерите сроковете за поддръжка за вашия продукт, посетете търсачката на жизнен цикъл на продуктите на Microsoft. Продуктите, които се регулират от модерните правила, няма да имат публикувана дата на оттегляне до обявяването.

Кои продукти са регулирани от правилата за жизнения цикъл и кога влизат в сила?

Правилата за жизнения цикъл на Microsoft се прилагат за търговски и някои потребителски продукти и услуги, с изключение на игрите за Xbox.

На 15 октомври 2002 г. влязоха в сила правилата за софтуер за операционни системи за бизнес, разработчици и настолни операционни системи.

През януари 2011 г. Microsoft създаде правилата за жизнения цикъл на онлайн услугите.

През август 2016 г. Microsoft създаде модерните правила за жизнения цикъл, които включиха правилата за онлайн услуги.

През март 2017 г. Microsoft категоризира правилата за жизнения цикъл за своите продукти и услуги като фиксирани или модерни. Фиксираните правила включиха правилата за операционни системи за настолни компютри, бизнес и разработчици.

Какви са правилата за жизнения цикъл за добавки към програмата?

Добавките се поддържат заедно с продукта, с който работят. Въпреки това поддръжката може да бъде прекратена, като се предостави предизвестие от минимум 12 месеца.

Какви са правилата за жизнения цикъл за инструменти?

Инструментите се поддържат заедно с продукта, с който работят. Въпреки това поддръжката може да бъде прекратена, като се предостави предизвестие от минимум 12 месеца.

Какви са правилата за жизнения цикъл за продукти или фирми, които Microsoft придобива?

Сроковете за поддръжка и обслужване ще варират в зависимост от условията на придобиването и могат да бъдат намерени в публикуваните насоки за обслужване. За тези списъци началната дата на жизнения цикъл е началната дата на придобиване. Продуктите, пуснати преди датата на придобиване, може да не са покрити от правилата за жизнения цикъл и може да не се поддържат. В тези случаи поддръжката ще бъде предмет на условията на придобиването. По принцип правилата за жизнения цикъл на Microsoft се прилагат за нови версии на софтуера, които са издадени под марката на Microsoft, след придобиването.