Общ преглед – Обявления

Първоначално публикувано: 6 март 2020 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Екипът на Microsoft за жизнения цикъл работи с групи продукти в Microsoft, за да информира клиентите и да разгласи съобщенията относно събития, свързани с жизнения цикъл. Това включва извеждане от употреба и премахване на важни продукти, събития, свързани с край на поддръжката, оттегляне на услуги, информация за миграцията и промени в условията на поддръжка и обслужване. Освен това всички промени в самите правила на Microsoft за жизнения цикъл ще бъдат споделени тук.

Проверявайте редовно за най-новите съобщения за жизнения цикъл, свързани с нашите предложения за търговски продукти.