Фиксирани правила за жизнения цикъл

Първоначално публикувано: 18 юли 2016 г. Актуализирано: 14 октомври 2020 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Фиксираните правила за жизнения цикъл се прилагат за много търговски и някои потребителски продукти, които понастоящем се предлагат чрез покупка на дребно или корпоративно лицензиране и предлагат минимум:

 • 10 години поддръжка (минимум пет години базова поддръжка, последвана от пет години разширена поддръжка) на поддържаното ниво на сервизния пакет на продукти за бизнес, разработчици и настолни операционни системи. За да отговарят на условията за поддръжка, от клиентите може да се изисква да разположат най-новата актуализация. Вижте търсене на продукт за жизнения цикъл за подробности. Възможно е някои продукти да предлагат по-малко от 10 години поддръжка.

 • Пет години базова поддръжка на поддържаното ниво на сервизния пакет за потребителски и мултимедийни продукти.

Microsoft е посветен на предоставянето на продукти с подобрена защита. Въпреки че се стремим да премахнем уязвимостите по време на разработването, уязвимостите на софтуера остават факт и трябва да сме подготвени да реагираме, когато бъдат открити. Microsoft съветва клиентите да инсталират най-новите издания на продукти, актуализации на защитата и сервизни пакети, за да останат възможно най-защитени. За най-новата информация за актуализации на защитата вижте ръководството за актуализация на защитата. По-старите продукти може да не отговарят на днешните по-високи изисквания за сигурност. Microsoft може да не е в състояние да предостави актуализации на защитата за по-стари продукти.

Фиксираните правила за жизнения цикъл не се прилагат за всички продукти. За да видите конкретните начални и крайни дати за поддръжка и обслужване на даден продукт, отидете на търсенето на жизнения цикъл на продукти.

Фази на жизнения цикъл на продукти, регулирани от фиксираните правила за жизнения цикъл

Вид поддръжка Базова поддръжка Разширена поддръжка Отвъд края на поддръжката
Заявка за промяна на дизайна и функциите на продукта Налична Не е налично Не е налично
Актуализации на защитата Налична Налична Налично чрез програмата за актуализация на разширената защита
Актуализации, които не са свързани със защитата Налична Налично 1 чрез Unified Support Не е налично
Поддръжка на самопомощ 2 Налична Налична Налична
Платена поддръжка Налична Налична Налично 3

1 Програмата за разширена поддръжка на горещи поправки (EHS), предлагана чрез Unified Support, е достъпна само за определена група продукти.

2 Онлайн поддръжката за самопомощ се предлага през целия жизнен цикъл на продукта и за най-малко 12 месеца след края на поддръжката му. Статии от онлайн базата със знания на Microsoft, ЧЗВ, инструменти за отстраняване на неизправности и други ресурси се предоставят, за да помогнат на клиентите с разрешаването на често срещани проблеми.

3 За да научите повече, вижте ЧЗВ за жизнения цикъл – Актуализации на разширената защита. Изисква се програма за актуализация на разширената защита.

Базова поддръжка

Базовата поддръжка е първата фаза от жизнения цикъл на продукта. На нивото на поддържания сервизен пакет базовата поддръжка за продукти и услуги включва *:

 • Поддръжка при инциденти (безплатна поддръжка при инциденти; платена поддръжка при инциденти; поддръжка, таксувана на час; поддръжка при гаранционни претенции)
 • Поддръжка при актуализации на защитата
 • Възможност за заявки за актуализации, които не са свързани със защитата

Бележка

Ползите от поддръжката при инциденти, включени в лиценза, програмите за лицензиране (като абонаменти за софтуерна осигуровка или Visual Studio) или други програми за безплатна поддръжка, са достъпни само по време на фазата на базовата поддръжка.

Може да се изисква записване за програма за поддръжка, за да получите тези ползи за определени продукти.

Разширена поддръжка

Фазата на разширена поддръжка следва базовата поддръжка. На поддържаното ниво на сервизния пакет разширената поддръжка включва:

 • Платена поддръжка 4

 • Актуализации на защитата без допълнително заплащане

 • Възможност за заявяване на корекции, които не са свързани със сигурността, за избрани продукти за отговарящи на условията клиенти на Unified Support. 5

Бележка

 • Microsoft няма да приема заявки за гаранционна поддръжка, промени в дизайна или нови функции по време на фазата на разширената поддръжка.

 • Разширената поддръжка не е налична за потребителски продукти, потребителски хардуер или мултимедийни продукти.

 • Може да се изисква записване за програма за платена поддръжка, за да получите тези ползи за определени продукти.

4 Възможно е да имате достъп до ограничена безплатна поддръжка (варира в зависимост от продукта).

5 Правилата на Microsoft за жизнения цикъл позволяват създаването и широкото разпространение на някои актуализации, които не са свързани със защитата, по време на фазата на разширена поддръжка. Например може да е необходимо да се осигури актуализация, която не е свързана със защитата, която позволява постоянна свързаност и обслужване чрез услугата за автоматично актуализиране или Windows Server Update.

Сервизни пакети

Като част от усилията за непрекъснато подобряване на софтуера на Microsoft актуализации и поправки се създават и издават за известни проблеми. Много от тези корекции редовно се комбинират в един пакет (наречен сервизен пакет), който е достъпен за инсталиране. Както фазата на базова поддръжка, така и тази на разширена поддръжка за софтуер изискват инсталирането на поддържан сервизен пакет на продукта, за да продължите да получавате пълна поддръжка (включително актуализации за защита и лятно часово време).

 • Когато бъде издаден нов сервизен пакет, Microsoft предоставя 12 или 24 месеца поддръжка за предишния сервизен пакет, варираща според семейството продукти (например Windows, Office, сървъри или инструменти за разработчици).

 • Когато поддръжката за даден сервизен пакет приключи, Microsoft вече не предоставя нови актуализации на защитата, актуализации на лятното часово време или други актуализации, които не са свързани със защитата, за този сервизен пакет. Ще продължи да съществува разумна от търговска гледна точка поддръжка, както е описано по-долу.

 • Когато поддръжката на даден продукт приключи, поддръжката на всички сервизни пакети за този продукт също приключва. Жизненият цикъл на продукта замества правилата за сервизния пакет.

 • Сроковете за поддръжка на сервизните пакети остават последователни в рамките на семейството продукти.

 • Microsoft публикува конкретни срокове за поддръжка за предишен сервизен пакет, когато се издаде нов сервизен пакет.

Клиентите са силно насърчавани да останат на напълно поддържан сервизен пакет, за да гарантират, че са на най-новата и най-сигурна версия на своя продукт.

За клиенти с поддържани продукти с такива версии на сервизния пакет, които нямат пълна поддръжка, Microsoft предлага поддръжка в търговски разумна степен, както следва:

Търговски разумна поддръжка при инциденти ще бъде предоставяна чрез отдела за обслужване на клиенти и поддръжка на Microsoft и от управлявани предложения за поддръжка на Microsoft (като първостепенна поддръжка). Ако поддръжката при инциденти изисква отнасяне на въпроса до разработчиците за допълнителни насоки, изисква актуализация, която не е свързана със защитата, или изисква актуализация на защитата, клиентите ще бъдат помолени да надстроят до напълно поддържан сервизен пакет.

Търговски разумната поддръжка не включва възможност за ангажиране на ресурсите за разработка на продукти на Microsoft; техническите заобикаляния на проблема може да са ограничени или невъзможни.

Матрицата на семействата от продукти на Microsoft и продължителността на поддръжката на сервизния пакет за всяко семейство продукти е следната.

Семейство продукти Продължителност на поддръжката на сервизния пакет
Клиент и сървъри на Windows 24 месеца
Dynamics 24 месеца
Office 12 месеца
Сървъри 12 месеца
Инструменти за разработчици 12 месеца
Потребителски софтуер, мултимедия и игри 12 месеца

Започвайки с SQL Server 2017, сервизни пакети няма да бъдат издавани. SQL Server следва модерния модел на обслужване, както е описано в Обявяване на модерен модел на обслужване за SQL Server.

Microsoft препоръчва да приложите най-новата сборна актуализация (или такава, издадена през последната година) за съответстващото издание. Екипът по поддръжката може да изиска да приложите конкретна сборна актуализация, която се отнася до конкретен проблем при отстраняване на неизправности.

Тази политика за поддръжка позволява на клиентите да получат съществуващи актуализации, които не са свързани със защитата, или да поискат нови актуализации, които не са свързани със защитата, за напълно поддържаните сервизни пакети по време на фазата на базова поддръжка.

Сервизните пакети не се променят автоматично, за да включват актуализации, които не са свързани със защитата, разработени след датата на първоначалното издание на сервизния пакет. По-стар сервизен пакет може да бъде променен, за да включва актуализации, които не са свързани със защитата, разработени след издаването на сервизния пакет. Свържете се с Microsoft и заявете промяната.

Актуализациите на защитата, издадени с бюлетини от центъра за реакция във връзка със защитата на Microsoft, ще бъдат преразгледани и изградени само за поддържаните сервизни пакети. Актуализациите на лятното часово време и на часовата зона са изградени само за напълно поддържани сервизни пакети.

Настоятелно се препоръчва клиентите да преценяват и инсталират текущите сервизни пакети своевременно, за да се уверят, че системите са актуализирани с най-новите софтуери за защита.

Тези преразгледани правила влязоха в сила на 13 април 2010 г.

Регистър на промените

Редакции от февруари 2020 г.
ДОБАВЕНО: Самостоятелните правила за сервизните пакети са премахнати и сега са част от Фиксираните правила за жизнения цикъл.
Редакции от октомври 2020 г. АКТУАЛИЗИРАНО: Връзката за Unified Support е актуализирана.