Търсене на информация за жизнения цикъл на продукти и услуги

Бележка

Експортирайте информация за жизнения цикъл от страницата за експортиране на жизнения цикъл.

Microsoft Lifecycle предоставя последователни и предвидими насоки за поддръжка през целия живот на даден продукт, като помага на клиентите да управляват своите ИТ инвестиции и среди, докато правят стратегически планове за в бъдеще.

Потърсете по-долу списък с търговски продукти и услуги на Microsoft и след това изберете вашия резултат, за да намерите срокове за поддръжка и обслужване, задължителни актуализации, информация за миграцията и системни изисквания.