Access 2010

Access 2010 следва правилата за фиксиран жизнен цикъл.

Това се отнася до следните издания: Standard

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Access 2010 07/15/2010 10/13/2015 10/13/2020

Издания

  • Standard