Услуга за контейнерни услуги в Azure

Azure Container Service следва Модерните правила за жизнения цикъл.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Крайна дата
Услуга за контейнерни услуги в Azure 04/18/2016 01/31/2020