Dynamics GP 2018 R2

Dynamics GP 2018 R2 следва Фиксираните правила за жизнения цикъл.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Dynamics GP 2018 R2 10/02/2018 01/10/2023 01/11/2028