Exchange Server 2016

Exchange Server 2016 следва Правилата за фиксиран жизнен цикъл.

Това се отнася до следните издания: Enterprise, Standard

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Exchange Server 2016 10/01/2015 10/13/2020 10/14/2025

Издания

  • Enterprise
  • Standard