HPC Pack 2019

HPC Pack 2019 следва Фиксираните правила за жизнения цикъл.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
HPC Pack 2019 06/09/2020 07/08/2025 07/09/2030