Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 следва Правилата за жизнения цикъл на компонентите.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Крайна дата
Internet Explorer 11 11/13/2013 Преглед на бележката

Бележка

От 12 януари 2016 г. само най-новата версия на Internet Explorer за поддържана операционна система ще получава техническа поддръжка и актуализации на защитата.