Learning Essentials 2.0 за Microsoft Office

Learning Essentials 2.0 за Microsoft Office следва Правилата за жизнения цикъл на компонентите.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Крайна дата
Learning Essentials 2.0 за Microsoft Office 04/30/2007 07/10/2012