Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0

Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0 следва Правилата за фиксиран жизнен цикъл.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0 11/19/2009 04/10/2018 04/14/2026

Издания

Version Начална дата Крайна дата
Service Pack 3 07/31/2015 04/14/2026
Service Pack 2 12/02/2013 10/11/2016
Service Pack 1 04/09/2013 01/13/2015
Original Release 11/19/2009 04/08/2014