Microsoft Antigen

Microsoft Antigen следва Правилата за фиксиран жизнен цикъл.

Това се отнася до следните издания: 9.0 за Exchange, Enterprise Manager 9.0, за SMTP шлюзове, диспечер на спам

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Microsoft Antigen 07/17/2006 04/08/2014 12/31/2015

Бележка

Пътната карта за продукти за защита под марката на Forefront се промени. Този продукт се прекратява от 31 декември 2015 г.

Издания

  • 9.0 за Exchange
  • Enterprise Manager 9.0
  • за SMTP шлюзове
  • Диспечер на спам