Microsoft BizTalk Adapters за Host Systems 2.0

Microsoft BizTalk Adapters за Host Systems 2.0 следва Правилата за фиксиран жизнен цикъл.

Това се отнася за следните издания: Developer, Standard

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Microsoft BizTalk Adapters за Host Systems 2.0 06/21/2009 07/08/2014 07/09/2019

Издания

  • Developer
  • Standard