Microsoft Connected Services Framework 2.5

Microsoft Connected Services Framework 2.5 следва Правилата за фиксиран жизнен цикъл.

Това се отнася до следните издания: Order Handling Standard Business Event 2.5, Server, Service Provider

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Microsoft Connected Services Framework 2.5 07/26/2005 10/12/2010 10/13/2015

Издания

  • Order Handling Standard Business Event 2.5
  • Server
  • Service Provider