Microsoft Identity Manager 2016

Microsoft Identity Manager 2016 следва Фиксираните правила за жизнен цикъл.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Microsoft Identity Manager 2016 09/28/2015 01/12/2021 01/13/2026

Издания

Version Начална дата Крайна дата
Service Pack 2 11/04/2019 01/13/2026
Service Pack 1 09/20/2016 11/04/2020
Original Release 09/28/2015 10/10/2017