Microsoft Internet Information Services 7.5

Microsoft Internet Information Services 7.5 следва Правилата за жизнения цикъл на компонентите.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Крайна дата
Microsoft Internet Information Services 7.5 10/22/2009 Преглед на бележката

Съвет

Тази версия е известна като компонент, който следва жизнения цикъл на поддръжката на родителския основен продукт, Windows 7 и Windows Server 2008 R2