Microsoft Office SharePoint Designer 2007

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 следва Правилата за фиксиран жизнен цикъл.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Microsoft Office SharePoint Designer 2007 01/27/2007 10/09/2012 10/10/2017

Издания

Version Начална дата Крайна дата
Service Pack 2 04/29/2011 10/10/2017
Service Pack 1 12/11/2007 07/13/2010
Original Release 01/27/2007 01/13/2009