Microsoft SQL Server 2008 R2

Microsoft SQL Server 2008 R2 следва Правилата за фиксиран жизнен цикъл.

Това се отнася до следните издания: Datacenter, Developer, Enterprise, Express, Express with Advanced Services, for Embedded Systems, Standard, Standard Edition for Small Business, Web, Workgroup

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Microsoft SQL Server 2008 R2 07/20/2010 07/08/2014 07/09/2019

Издания

Version Начална дата Крайна дата
Service Pack 3 07/07/2014 07/09/2019
Service Pack 2 07/26/2012 10/13/2015
Service Pack 1 07/12/2011 10/08/2013
Original Release 07/20/2010 07/10/2012

Бележка

Разширените актуализации на защитата (ESU) са налични за изданията Datacenter, Standard, Enterprise и Embedded на този продукт в продължение на до три допълнителни години след края на поддръжката.

Бележка

SP2 ще бъде поддържан до 09 юли 2019 г. само за IA64. Вижте блога за услугите, свързани с изданието на SQL, за повече информация.

Издания

  • Datacenter
  • Developer
  • Enterprise
  • Express
  • Express with Advanced Services
  • for Embedded Systems
  • Standard
  • Standard Edition for Small Business
  • Web
  • Workgroup