Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse (Analytics Platform System)

Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse (Analytics Platform System) следва Фиксираните правила за жизнения цикъл.

Важно

SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse (PDW) се ребрандира като APS (Analytics Platform System).

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse (Analytics Platform System) 07/12/2013 10/08/2019 10/08/2024