Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager

Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager следва Правилата за фиксиран жизнен цикъл.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager 01/16/2014 07/11/2017 07/12/2022

Издания

Version Начална дата Крайна дата
Service Pack 1 05/12/2015 07/12/2022
Original Release 01/16/2014 07/12/2016