Microsoft Visual C# .NET 2003

Microsoft Visual C# .NET 2003 следва Фиксираните правила за жизнения цикъл.

Това се отнася до следните издания: Standard

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Microsoft Visual C# .NET 2003 07/10/2003 10/14/2008 10/08/2013

Издания

  • Standard