Office XP

Office XP следва Правилата за фиксиран жизнен цикъл.

Това се отнася до следните издания: Developer, Professional, Proofing Tools, Standard, Web Components

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Office XP 05/31/2001 07/11/2006 07/12/2011

Издания

Version Начална дата Крайна дата
Service Pack 3 03/09/2004 07/12/2011
Service Pack 2 08/21/2002 03/09/2005
Service Pack 1 12/31/2001 08/21/2003
Original Release 05/31/2001 12/31/2002

Издания

  • Developer
  • Professional
  • Proofing Tools
  • Standard
  • Web Components