SharePoint Team Services 1.0

SharePoint Team Services 1.0 следва фиксираните правила за жизнен цикъл.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
SharePoint Team Services 1.0 05/31/2001 07/11/2006 07/12/2011

Издания

Version Начална дата Крайна дата
Service Pack 3 03/09/2004 07/12/2011
Service Pack 2 08/21/2002 03/09/2005
Service Pack 1 12/31/2001 08/21/2003
Original Release 05/31/2001 12/31/2002