System Center 2019 Data Protection Manager

System Center 2019 Data Protection Manager следва Фиксираните правила за жизнения цикъл.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
System Center 2019 Data Protection Manager 03/14/2019 04/09/2024 04/09/2029