Visual Studio LightSwitch 2011

Visual Studio LightSwitch 2011 следва Фиксираните правила за жизнения цикъл.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Visual Studio LightSwitch 2011 10/30/2011 01/10/2017 01/11/2022

Бележка

Visual Studio 2015 е последното издание на Visual Studio, което включва инструмента LightSwitch. Препоръчваме ви да използвате Microsoft PowerApps за всякакви разработки на нови приложения.