Windows 10 2019 LTSC

Windows 10 2019 LTSC следва Фиксираните правила за жизнения цикъл.

Това се отнася до следните издания: Enterprise

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Windows 10 2019 LTSC 11/13/2018 01/09/2024 01/09/2029

Издания

  • Enterprise