Windows Embedded 8.1 Industry

Windows Embedded 8.1 Industry следва Правилата за фиксиран жизнен цикъл.

Това се отнася за следните издания: Enterprise, Pro, Sideloading

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Windows Embedded 8.1 Industry 11/25/2013 07/10/2018 07/11/2023

Издания

  • Enterprise
  • Pro
  • Sideloading