Windows Embedded Standard 7

Windows Embedded Standard 7 следва Фиксираните правила за жизнения цикъл.

Това се отнася до следните издания: Standard

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Windows Embedded Standard 7 07/29/2010 10/13/2015 10/13/2020

Издания

Version Начална дата Крайна дата
Extended Security Update Year 3* 10/11/2022 10/10/2023
Extended Security Update Year 2* 10/12/2021 10/11/2022
Extended Security Update Year 1* 10/13/2020 10/12/2021
Service Pack 1 02/28/2011 10/13/2020
Original Release 07/29/2010 04/09/2013

Бележка

'*Разширените актуализации на защитата (ESU) са налични за Windows Embedded Standard 7 в продължение на до три допълнителни години след края на поддръжката чрез OEM. Свържете се с вашия партньор на Microsoft или екип за акаунта, за да научите повече.

Издания

  • Standard