Windows Storage Server 2008

Windows Storage Server 2008 следва Правилата за фиксиран жизнен цикъл.

Това се отнася до следните издания: Basic, Basic 32-bit, Basic 64-bit, Basic Embedded, Basic Embedded 32-bit, Enterprise, Enterprise Embedded, Standard, Standard Embedded, Workgroup

Важно

Този продукт е достигнал края на поддръжката. Вижте указанията за мигриране по-долу.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Windows Storage Server 2008 07/19/2009 01/13/2015 01/14/2020

Издания

Version Начална дата Крайна дата
Original Release 07/19/2009 07/12/2011
Service Pack 2 07/19/2009 01/14/2020

Издания

  • Basic
  • Basic 32-bit
  • Basic 64-bit
  • Basic Embedded
  • Basic Embedded 32-bit
  • Enterprise
  • Enterprise Embedded
  • Standard
  • Standard Embedded
  • Workgroup