Windows Storage Server 2008 Embedded

Windows Storage Server 2008 Embedded следва Правилата за фиксиран жизнен цикъл.

Това се отнася до следните издания: 32 Bit, 64 Bit, Basic, Basic 32-Bit, Enterprise, Standard, Workgroup

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Windows Storage Server 2008 Embedded 07/19/2009 01/13/2015 01/14/2020

Бележка

Този продукт е достигнал края на поддръжката. Вижте указанията за мигриране по-долу.

Издания

  • 32 Bit
  • 64 Bit
  • Basic
  • Basic 32-Bit
  • Enterprise
  • Standard
  • Workgroup