Dynamics 365 for Customer Engagement
Llegiu-me

Aquest document proporciona informació important en relació amb aquestes versions de producte:

 • Aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement versió 9.0
 • Aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement versió 9.0.1
 • Aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement versió 9.0.2
 • Aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement versió 9.0.2 (on-premises)

També trobareu informació relacionada amb problemes coneguts i possibles solucions alternatives.

Dynamics 365 Channel Integration Framework

 • El Channel Integration Framework (CIF) no és compatible amb els navegadors Internet Explorer i Firefox. El Channel Integration Framework actualment només admet els navegadors web Microsoft Edge i Google Chrome.

 • Per defecte, l'accés al micròfon i a l'altaveu està bloquejat per la norma del navegador per al canal de veu i vídeo. Heu de canviar la configuració per habilitar l'accés al micròfon i a l'altaveu.

 • Els usuaris no poden utilitzar la creació ràpida, els fluxos de tasques i la subfinestra del Channel Integration Framework (CIF) en paral·lel. Això es deu al fet que la creació ràpida i els fluxos de tasques, una vegada ampliats, se superposaran a la subfinestra del CIF.

 • Quan especifiqueu EntityLogicalName per emplenar prèviament la cadena de cerca a l'API renderSearchPage, la llista proporciona els registres de totes les entitats que compleixen els criteris de cerca en comptes de visualitzar els registres d'un tipus d'entitat concreta.

Requisits de seguretat de la capa de transport (TLS)

A partir de les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement versió 9.0, les connexions amb les aplicacions del Customer Engagement són necessàries per utilitzar els protocols de seguretat TLS 1.2 (o posterior). Això va en consonància amb les polítiques i pràctiques recomanades de seguretat actualitzades de Microsoft i del sector. Per evitar que el funcionament de l'organització s'interrompi, se us demanarà que realitzeu les accions següents per mantenir la connectivitat amb les aplicacions del Dynamics 365 Customer Engagement.

 1. Utilitzeu navegadors compatibles per accedir a l'aplicació web del Microsoft Dynamics 365. Per saber si un navegador és compatible amb els requisits de TLS 1.2, aneu a aquesta pàgina de prova de validació.

 2. Torneu a compilar els clients de Windows personalitzats que s'han creat amb .NET Framework 4.5.2 per utilitzar .NET Framework 4.6.2 o posterior.

 3. Baixeu i actualitzeu el Dynamics 365 for Outlook a la versió 8.2.3.

 4. Baixeu l'última versió de les eines per a desenvolupadors des de NuGet.

 5. Baixeu i actualitzeu l'Unified Service Desk a la versió més recent (les versions 3.1, 3.2 i 3.3 són compatibles amb TLS 1.2). Si voleu seguir utilitzant versions antigues de l'Unified Service Desk, heu d'actualitzar les entrades de registre de l'escriptori del client.

Consulteu la informació següent per saber si tot això us afecta i quines accions heu de prendre:

 1. Anunci del bloc sobre els requisits de seguretat de connexió

 2. Documentació de suport tècnic amb informació addicional

 3. Documentació del producte:

  1. Extensions admeses

  2. Requisits de l'aplicació web

Nota Si la vostra organització es veu afectada per aquest requisit, haureu de prendre les accions necessàries per actualitzar a TLS 1.2 abans de planificar l'actualització de la instància.

Aplicacions de client web de Sales i Customer Service

 • Màrqueting principal:

  • Les activitats no es creen un cop distribuïda l'activitat de campanya.

  • No es poden afegir membres a una llista de màrqueting bloquejada quan se selecciona Afegeix amb la Cerca avançada.

  • No es pot crear una llista de màrqueting dinàmica.

  • No es poden afegir membres a una llista de màrqueting quan se selecciona Afegeix amb la Cerca avançada.

  • De vegades no es pot anul·lar la subscripció d'un compte, contacte o client potencial de l'activitat de campanya.

 • Els suggeriments no estan disponibles a la subquadrícula Producte dels formularis Oferta, Comanda o Factura.

 • No es pot crear una nova entitat de font de dades si el nom de l'entitat conté espais en blanc.

 • El formulari de resposta de campanya no es carrega i, per tant, no es pot convertir en un client potencial.

 • No es pot convertir una resposta de campanya en un client potencial.

 • No es pot obrir una pàgina Activitat de campanya per anul·lar la subscripció d'un compte, contacte o client potencial o per actualitzar una campanya.

 • No es pot afegir una visualització personalitzada com un subcomponent de l'entitat Compte en una solució.

 • Les notificacions d'error de preu no es mostren als formularis de detalls Oferta, Comanda i Factura.

 • No es pot afegir una oferta a partir d'un formulari d'oportunitat per als productes que són de només de lectura.

 • L'ordre Desa i tanca d'un Element de la llista de preus mostra un error i la finestra no es tanca correctament.

 • En les organitzacions que utilitzen una llengua que no és l'anglès, es produeix un error inesperat en intentar assignar una funció de seguretat a un usuari acabat de crear.

 • El control de l'ajudant per a relacions no és compatible amb els escriptoris digitals personalitzats.

 • Els articles de la Knowledge Base es mostren sense format quan s'habilita la cerca per rellevància.

 • Per tal que el nom de l'entitat treballi amb la cerca de coneixement del Customer Service, la longitud màxima del nom de l'entitat, inclòs el prefix de l'editor, no pot superar els 24 caràcters.

 • La creació i la redacció d'articles de la Knowledge Base no estan admeses al client web. Només estan admeses a la interfície unificada. Quan feu clic al node d'articles de la Knowledge Base preparat per a l'ús al mapa del lloc de l'aplicació web personalitzat del Dynamics 365 for Customer Engagement, la pàgina s'actualitza automàticament i, al cap de set segons, us redirigeix a la pàgina de destinació per defecte. Els articles de la Knowledge Base s'obren en una pestanya nova de l'aplicació Centre de servei d'atenció al client. Vegeu la nova pestanya al navegador per accedir, crear i administrar els articles de la Knowledge Base amb capacitats millorades. Si la nova pestanya no s'obre automàticament, comproveu si el navegador està configurat per permetre les finestres emergents. Comproveu també el vostre privilegi de funció de seguretat per accedir a l'aplicació Centre de servei d'atenció al client.

Aplicacions del Centre de vendes i del Centre de servei d'atenció al client

Per aconseguir un rendiment òptim, a la taula següent es mostra l'aplicació recomanada que cal utilitzar al navegador o als dispositius mòbils en cada escenari. 

Servei Aplicació Interfície unificada en un navegador Aplicació de la interfície unificada en un mòbil Client web en un navegador
Sales Centre de vendes Centre de vendes
Customer Service: Escenaris d'administració del coneixement Centre de servei d'atenció al client Centre de servei d'atenció al client
Customer Service – Escenaris d'administració de casos Centre de servei d'atenció al client Centre de servei d'atenció al client

 

Aplicació Centre de vendes al Dynamics 365 for tablets i Dynamics 365 for phones

 • Es mostra un error als iPads quan un usuari intenta afegir un producte a una oportunitat. La solució alternativa passa per descartar l'error.

 • L'acció de la barra d'ordres d'una subquadrícula que no té títol (producte d'oportunitat, ofertes d'oportunitat) apareix en forma de punts suspensius sobre la quadrícula en comptes d'estar alineada correctament.

 • Els recursos web no es representen als escriptoris digitals.

 • Els recursos web i les etiquetes d'Iframe no es mostren amb l'altura i l'amplada que tenen assignada a la configuració de l'aplicació mòbil.

 • Falten icones a la barra d'ordres Oferta.

 • La creació ràpida del producte d'oportunitat s'obre en una finestra nova i no al quadre de diàleg lliscant.

 • Algunes ordres específiques per a activitats no estan disponibles des de les quadrícules d'entitat de l'activitat. Estan disponibles a la resta de llocs, com ara els formularis.

 • Als dispositius mòbils, el correu electrònic és només de lectura al Centre de vendes.

 • Els enllaços en el cos d'un correu electrònic no es poden seleccionar.

Aplicació Centre de servei d'atenció al client al Dynamics 365 for tablets i Dynamics 365 for phones

 • Formularis

  • Quan s'instal·la el portal de la comunitat, l'indicador de metadades Només de lectura al mòbil s'habilita per a l'entitat Cas. Això fa que l'entitat Cas sigui de només de lectura al Centre de servei d'atenció al client. Com a solució alternativa, aneu a les personalitzacions d'entitats i desmarqueu la casella Només de lectura al mòbil a les metadades de l'entitat Cas. A continuació, seleccioneu Desa i Publica totes les personalitzacions.

  • Procés Telèfon a cas: l'opció Cerca el cas a la fase Identificació no està disponible per a l'actualització d'un cas existent.

  • Als dispositius mòbils, el correu electrònic és només de lectura al Centre de servei d'atenció al client.

  • Els enllaços en el cos d'un correu electrònic no es poden seleccionar.

  • Quan hi ha massa subquadrícules al formulari, el Centre de servei d'atenció al client experimentarà problemes de rendiment a l'Internet Explorer 11. Com a solució alternativa, reduïu el nombre de subquadrícules a la primera pàgina o pestanya.

  • Els formularis ràpids amb diverses línies de text ocupen molt espai vertical a la secció Subfinestra de referència als formularis. Desplaceu-vos avall per veure més camps.

  • A la secció de resum del formulari d'un article de la Knowledge Base, els productes i els articles relacionats no s'obriran a la subquadrícula si la secció relacionada es carrega com a una llista. Per solucionar aquest problema, reduïu la resolució de la pantalla per carregar la secció relacionada com a una quadrícula en comptes d'una llista.

 • Altres

  • Algunes organitzacions poden veure visualitzacions duplicades per a Tots els comptes a la quadrícula de pàgina inicial Compte i per a Tots els contactes a la quadrícula de pàgina inicial Contacte. Per a les organitzacions que actualitzen o es registren a la versió més recent, el parell de visualitzacions redundants es mostra com a "Tots els comptes (no disponible)" i "Tots els contactes (no disponible)". Les organitzacions que duguin a terme l'actualització també trobaran aquestes visualitzacions en un estat desactivat, sempre que no s'hagin personalitzat. Desaconsellem utilitzar-les, tot i que continuen sent totalment compatibles.

  • Quan un registre se selecciona a la quadrícula d'entitat Cues i les accions d'ordre Triar o Alliberar s'executen en un iPad, es mostrarà un quadre de diàleg buit. Aquest problema no es produeix en un navegador web.

  • Quan un article obert es tanca en el control de cerca de la Knowledge Base, s'obren els casos recents i els drets en comptes del control de cerca de la Knowledge Base.

  • Només la primera paraula clau que s'afegeix a un article de la Knowledge Base torna resultats en una cerca ràpida.

  • Un assumpte associat a un article de la Knowledge Base no es pot suprimir.

Centre d'atenció al client (només Internet Explorer 11)

 • El control Calendari dels camps de data i hora no es carrega per als formularis. L'usuari haurà d'introduir manualment la data en el format corresponent.

 • Quan es visualitza informació en el mode de visualització de peces en l'escriptori digital de nivell 1, el conjunt total de registres del títol no es visualitza en el desplegable de registres. Els usuaris hauran de commutar a la visualització de seqüències per veure tots els registres.

 • Quan s'interactua amb el control de cerca als formularis o quadres de diàleg, la selecció de la barra de desplaçament fa que el control de cerca es tanqui. Els usuaris poden utilitzar el botó de desplaçament del ratolí o les teclat de fletxa amunt o avall del teclat per veure el conjunt total de registres.

 • Als articles de la Knowledge Base, els quadres de text del títol, la descripció i les paraules clau no estan alineats.

Sales (llicència professional)

 • Després de comprar llicències professionals per al Dynamics 365 for Sales, l'administrador no veurà una opció Professional de vendes quan es configura la instància a Seleccioneu l'escenari que s'adapti millor a les vostres necessitats. En el seu lloc, l'administrador ha de seleccionar Cap.

 • Quan la instància s'ha configurat, un administrador amb llicència ha d'anar al Centre d'administració, seleccionar la instància acabada de crear, seleccionar Solucions i instal·lar el Dynamics 365 for Sales, Professional.

 • L'opció d'accés a l'aplicació amb llicència professional no està disponible com una funció de seguretat. Per tal que els usuaris amb llicència puguin accedir a l'aplicació, l'administrador ha d'assignar-los la funció de seguretat Accés a l'aplicació Sales, Enterprise.

Mòduls d'aplicació i dissenyador d'aplicacions

 • El sufix de l'adreça URL del mòdul de l'aplicació proporciona una adreça URL descriptiva per al mòdul d'aplicació al formulari <url_servidor>/apps/sales. Els administradors poden definir aquest sufix d'adreça URL per proporcionar una adreça URL descriptiva als seus usuaris. Tanmateix, aquest sufix d'adreça URL no es pot exportar ni importar mitjançant les solucions en aquest moment.

 • En algunes versions del navegador Firefox, les caselles a la pàgina Crea una aplicació del dissenyador d'aplicacions no apareixen.

 • Els canvis en el nom d'un gràfic o escriptori digital realitzats amb els editors corresponents iniciats des del dissenyador d'aplicacions, quedaran reflectits al dissenyador d'aplicacions del mòdul de l'aplicació, però només es mostraran després d'actualitzar-los.

 • És possible que l'entitat Flux del procés de negoci personalitzat que es crea per a un flux del procés de negoci personalitzat no s'afegeixi automàticament al llenç del dissenyador d'aplicacions quan el flux del procés de negoci s'afegeix al mòdul de l'aplicació.

 • Al dissenyador d'aplicacions, l'opció per configurar aplicació per a l'escriptori digital de l'Outlook com el vostre escriptori digital està disponible per a totes les aplicacions de la interfície unificada, però l'escriptori digital només és compatible amb Dynamics 365 App for Outlook. Si seleccioneu aquest escriptori digital per a una altra aplicació, l'escriptori digital no es carregarà i els usuaris veuran un missatge d'error o una pantalla en blanc.

Dissenyador de visualitzacions

 • Quan el Dissenyador de visualitzacions s'obre, les dades d'exemple de diverses columnes se superposen intermitentment.

 • Quan l'agrupament dels filtres es desfà, l'ordre establert no es manté.

Visualització de les dades

Escriptoris digitals d'interfície unificada

 • Els usuaris experimentaran alguns problemes d'escriptura de dreta a esquerra, com ara que el selector i l'etiqueta de l'escriptori digital no estiguin correctament alineats.

 • En un telèfon del Windows 10 o a l'Internet Explorer, els usuaris tindran problemes a l'escriptori digital perquè aquest dispositiu i navegador no estan admesos.

Escriptoris digitals interactius de la interfície unificada

 • Els escriptoris digitals interactius no estan admesos en el mode fora de línia.

Gràfics de la interfície unificada

 • El missatge "S'està carregant" es mostra als gràfics quan l'usuari no té permisos de lectura per a l'entitat subjacent del gràfic.

 • Als dispositius, els gràfics circulars amb massa sectors potser no mostren tots els índexs de dades.

 • Als dispositius iOS, els gràfics es poden mostrar difuminats en el mode d'expansió.

 • Als telèfons mòbils, el gràfic superposa els registres disponibles en una quadrícula quan tanqueu la visualització ampliada de la pàgina de quadrícula.

 • En algunes quadrícules, el botó Mostra el gràfic visualitza un selector de gràfic buit perquè no existeix per a l'entitat subjacent.

 • Els usuaris experimentaran alguns problemes d'escriptura de dreta a esquerra als gràfics, com ara que els indicadors de funció no apareguin.

Control d'arbre d'assumptes

 • Per seleccionar un valor per a l'atribut d'assumpte en un formulari o als quadres de diàleg de conversió, trieu l'espai on es visualitza el valor de l'assumpte. Quan se selecciona la fletxa avall del control Arbre d'assumptes, no s'obre el desplegable de l'assumpte.

Control de la cronologia

 • Si intenteu habilitar Mostra la subfinestra de filtre a la propietat de configuració del control Cronologia d'un escriptori digital, es mostra el missatge "S'ha produït un error inesperat." Es tracta d'un problema transitori. Com a solució alternativa, tanqueu l'editor de l'escriptori digital i actualitzeu la pàgina.

 • En determinades resolucions d'escriptoris digitals, quan obriu la subfinestra de filtre al control Cronologia, la subfinestra de filtre cobreix el control Cronologia i l'usuari no pot veure els registres. Com a solució alternativa, personalitzeu l'escriptori digital i augmenteu l'altura del control Cronologia.

 • Als escriptoris digitals, si el control Cronologia és massa curt, alguns filtres no estaran visibles perquè la subfinestra de filtre no es pot desplaçar.

 • En el mode fora de línia, el control Cronologia no carregarà cap dada. Els usuaris veuran un missatge on s'indica que estan fora de línia.

Controls de camp i aplicació mòbil a la Interfície unificada

 • Els controls visuals no són totalment funcionals.

 • Quan se selecciona una targeta d'ubicació, no s'obre el mapa a l'aplicació nativa del dispositiu.

 • El formulari de creació ràpida de l'activitat Trucada telefònica no s'obre quan l'acció de la trucada s'inicia a l'aplicació mòbil.

 • Als controls de text, les cadenes de text llargues no se solapen en el mode de lectura.

 • No es pot afegir un ID de correu electrònic sense resoldre a una llista de grups.

 • L'opció Cerca la llista utilitzada més recentment no té en compte la visualització de cerca.

 • No es poden habilitar els recursos web per treballar fora de línia a través d'una solució importada.

 • Per a les quadrícules relacionades, els menús desplegables d'ordres no s'obren en el mode Visualitza'n més.

 • Les entitats que no s'han habilitat per a la Interfície unificada apareixen a les quadrícules de diverses entitats (per exemple, la quadrícula Activitat).

 • La configuració dels dispositius no es conserva després de reiniciar les aplicacions per a les organitzacions en línia sense memòria cau.

 • El mode de memòria cau no funciona per al mode desconnectat.

Quadrícules i llistes a la Interfície unificada

 • A les quadrícules, quan es visualitzen els registres disponibles de la segona pàgina a la pàgina N, qualsevol acció de la barra d'ordres que es realitzi us tornarà a la primera pàgina de la quadrícula. L'acció de la barra d'ordres s'ha completat correctament i no hi ha cap impacte funcional.

 • A les tauletes, els filtres d'índex (caràcter) en determinades llengües es podrien visualitzar massa a prop els uns dels altres. Com a solució alternativa, utilitzeu l'ordre Cerca per trobar els registres que comencin amb un determinat caràcter.

 • A les tauletes, el canvi d'amplada de les columnes de les quadrícules podria ser més dificultós perquè la destinació tàctil d'arrossegament és més petita. Com a solució alternativa, canvieu l'amplada de columna en la definició de visualització si algunes columnes s'han de fer més amples.

 • Les quadrícules de l'aplicació mòbil no conserven la posició de desplaçament. Si l'usuari es desplaça cap avall a la llista, obre un registre i torna a la llista, estarà al principi de la llista en comptes d'estar a la posició en què estava en obrir el registre.

Conjunt d'opcions de selecció múltiple a la interfície unificada

 • El conjunt d'opcions de selecció múltiple té problemes coneguts a la interfície unificada.

 • El control del conjunt d'opcions de selecció múltiple sempre apareix en el mode d'edició.

 • La fletxa desplegable del control del conjunt d'opcions de selecció múltiple apareix com un quadre de selecció.

 • El control no està al mateix nivell que els dispositius iOS.

 • La interfície d'usuari del control no es visualitza correctament a l'Android 5.

Control de data i hora a la interfície unificada

El control de data i hora a la interfície unificada depèn del suport del navegador. Té problemes coneguts amb navegadors, com ara l'Internet Explorer 11 i el Firefox. També presenta problemes de localització i format.

Dynamics 365 App for Outlook

 • La càrrega inicial pot trigar una estona.

 • A l'Internet Explorer 11, l'Internet Explorer mostra sovint un missatge d'error d'"script de llarga execució".

 • La capacitat per seguir un correu electrònic mentre esteu redactant no està disponible.

 • L'aplicació no està admesa quan s'hi accedeix des de l'Outlook Web Application al Safari o Firefox.

 • Si l'aplicació s'obre i es tanca diverses vegades seguides des de l'Outlook Web Access a l'Internet Explorer i al Microsoft Edge, el navegador no respon.

 • Si hi ha alguna funció de seguretat personalitzada, les funcions s'han d'assignar a Dynamics 365 App for Outlook App Module.

Dynamics 365 for Outlook

 • Microsoft ha publicat l'actualització del Dynamics 365 for Outlook, versió 8.2.3. Aquesta actualització inclou el suport per a la Seguretat de la capa de transport (TLS) 1.2, que és necessari per connectar el Dynamics 365 for Outlook amb les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement, versió 9.0. Consulteu Actualització de la versió 8.2.3 del Dynamics 365 for Outlook.

 • En el mode fora de línia, si afegiu un fitxer adjunt a una nota al Dynamics 365 for Outlook, es mostrarà el missatge "Microsoft Dynamics 365 ha trobat un error." Una solució alternativa a aquest problema és descartar la notificació i pujar el fitxer adjunt.

Temps d'espera d'inactivitat

 • El temps d'espera d'inactivitat no s'aplica en els clients següents:

  • Outlook

  • Dynamics 365 for tablets

  • Dynamics 365 for phones

  • Interfície unificada

  • Live Assist (Xat)

 • Capacitats del portal per al Dynamics 365 for Customer Engagement té una configuració pròpia de temps d'espera de sessió i d'inactivitat independent de la configuració de temps d'espera de Configuració del sistema. Està dissenyat d'aquesta manera.

Fluxos del procés de negoci

Passos d'acció

Aquesta característica es troba a la visualització prèvia pública i es pot activar a través de la configuració del sistema. Quan s'activa, els usuaris han de respectar els comportaments següents:

 • Els passos d'acció dins dels fluxos del procés de negoci no poden utilitzar accions de procés que continguin:

  • Arguments d'entrada o sortida del tipus Entity, EntityCollection o Option Set (llista de selecció).

  • Més d'un argument de sortida del tipus EntityReference.

  • Qualsevol argument d'entrada del tipus EntityReference.

 • Els passos d'acció als fluxos del procés de negoci no es poden exportar ni importar com a part d'una solució.

 • Quan es configura amb un flux de treball segons demanda (temps real) i es crida des d'una Interfície unificada mòbil, un pas d'acció en un flux del procés de negoci provocarà un missatge d'error i l'operació no es completarà correctament.

Personalització de l'entitat del procés de negoci

Aquesta característica es troba a la visualització prèvia pública i es pot activar a través de la configuració del sistema. Quan s'activa, els usuaris han de respectar el comportament següent:

 • Quan s'afegeix una nova definició de procés de negoci a una aplicació a través del dissenyador d'aplicacions, l'entitat del procés de negoci corresponent també s'afegeix automàticament al mapa del lloc si l'entitat de dades principal d'aquest procés de negoci ja es troba al mapa del lloc.

Actualització visual del client web

 • Com que la mida del tipus de lletra i les visualitzacions de quadrícula s'han augmentat lleugerament, les dades de columna podrien quedar restringides, en funció de les dades que tingueu. En les properes versions, s'està considerant la possibilitat d'augmentar l'amplada de les columnes o bé reduir la mida del tipus de lletra.

 • En determinats formularis, com ara a les llistes de màrqueting, s'observa la presència d'algunes àrees buides. Seleccioneu Ctrl+F5 per suprimir-les.

 • Les subquadrícules mostren un missatge amb el nom de l'esquema de l'entitat en comptes del nom de visualització.

 • En determinades circumstàncies, els símbols d'asterisc dels camps protegits amb una seguretat de nivell de camp, poden mostrar-se en posicions incorrectes, com ara en un camp de conjunt d'opcions de selecció múltiple protegit per la seguretat a nivell de camp.

 • L'indicador de camp obligatori en alguns formularis d'edició massiva podria estar ubicat incorrectament.

 • Les icones d'ordenació i filtratge estan ubicades de manera incorrecta al mur d'activitats dels iPads.

 • La icona de la calculadora podria estar ubicada incorrectament en determinats camps de valor consolidat i camps calculats.

 • Ombrejat gris als formularis de client web:

  • No apareix en un formulari nou en mode de creació.

  • No canvia dinàmicament quan es modifica l'altura d'un camp o d'un component i podria mostrar-se un espai buit. Tanmateix, aquest espai buit desapareixerà quan s'actualitzi la pantalla.

Nota important per a les organitzacions del Field Service o del Project Service Automation que actualitzen al Dynamics 365 for Customer Engagement versió 9.0 o posterior

Quan actualitzeu a la versió 9.0 o posterior, també heu d'actualitzar les solucions del Project Service Automation i del Field Service. Després d'actualitzar a la versió 9.0 o posterior, aneu a la pàgina Administra les solucions del Dynamics 365 Administration Center per actualitzar la solució que preferiu.

Mobile Offline

Estem treballant per millorar les capacitats del Mobile Offline al Dynamics 365 for phones i tauletes que es comercialitzarà durant el segon trimestre de 2019 i ara estem incorporant només un conjunt limitat de nous clients. Informarem els clients quan s'obri un programa de versió preliminar per a les capacitats del Mobile Offline al Dynamics 365 for phones i tauletes. Això no afecta els clients existents que ja utilitzen el Mobile Offline.

Nota: l'aplicació mòbil per al Dynamics 365 for Field Service continuarà donant suport a les capacitats del Mobile Offline per als clients nous i existents.

Unified Service Desk

 • La propera versió del Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) només admetrà el Unified Service Desk 4.0 i versions posteriors. Si utilitzeu l'Unified Service Desk 3.3, la pròxima versió del Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) no estarà admesa.

 • Baixeu i actualitzeu l'Unified Service Desk a la versió més recent.

  Si voleu seguir utilitzant versions de l'Unified Service Desk anteriors a la 3.1, haureu d'actualitzar les entrades de registre de l'escriptori del client. Llegiu el blog Dynamics CRM Unified Service Desk per obtenir informació sobre els requisits de l'Unified Service Desk i TLS 1.2 per actualitzar les entrades de registres.

 • Les següents característiques estan en visualització prèvia:

  • Aplicació d'administrador de l'Unified Service Desk
  • Configuració de la Interfície unificada
  • Notificació de pila a l'Unified Service Desk
  • Administració efectiva de canvi de sessió

  Per obtenir més informació sobre les característiques, vegeu la Guia de l'Unified Service Desk.

 • Centre de serveis interactius: amb les aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement versió 9.0, el Centre de serveis interactius s'ha tornat a dissenyar com una aplicació de la interfície unificada i ara s'anomena Centre de servei d'atenció al client. Això vol dir que la compatibilitat amb el Centre de serveis interactius a l'Unified Service Desk només està disponible si executeu el Dynamics 365 versió 8.2, o una versió anterior admesa del Microsoft Dynamics CRM. Podeu fer la integració amb el Centre d'atenció al client al Unified Service Desk de la mateixa manera que qualsevol altra aplicació de la interfície unificada.

  Més informació: Compatibilitat amb les aplicacions de la interfície unificada al Unified Service Desk

 • Coneixements sobre les relacions: tot i que podeu visualitzar informació de l'ajudant per a relacions al client de l'Unified Service Desk, no podeu interactuar amb la informació al client.

  Més informació:  Intel·ligència incrustada

 • LinkedIn Sales Navigator for Microsoft Dynamics 365 for Sales: no està admès.

 • Conjunts d'opcions de selecció múltiple: tot i que els conjunts d'opcions de selecció múltiple es visualitzen bé quan s'allotgen a l'Unified Service Desk (amb el tipus de control allotjat Pàgina del CRM ), no podeu canviar les seleccions als conjunts d'opcions de selecció múltiple mitjançant les API d'Unified Service Desk.

 • Adreçabilitat d'URL a les aplicacions de negoci: les aplicacions de negoci (mòduls d'aplicacions) utilitzen el valor appid a les adreces URL per fer referència als recursos que es mostren en una aplicació. Per exemple: https://.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=b0f40cd2-22a6-e711-a94e-000d3a1a7a9b&pagetype=entitylist&etn=bookableresourcebooking l'Unified Service Desk ha afegit la compatibilitat per a l'ús de valors d'appid a les adreces URL per fer referència a un recurs de la versió 4.0.

  Més informació:  Dissenyar aplicacions de negoci personalitzades mitjançant el dissenyador d'aplicacions

Avís de tercers

Avís de tercers