Microsoft Dynamics 365 i el RGPD

El Reglament general de protecció de dades o RGPD tracta fonamentalment sobre la protecció i la garantia dels drets de privadesa de les persones. Obteniu més informació sobre el compromís de Microsoft amb la seguretat al Microsoft Trust Center.

En el cas de les aplicacions i els serveis del Dynamics 365, podeu trobar informació general sobre el RGPD a les notes del producte següents, que suggereixen un enfocament sobre com podeu millorar les funcionalitats de protecció de dades i el compliment del RGPD, expressat en quatre etapes: Detectar, Administrar, Protegir i Informar.

Customer Engagement

Dynamics 365 for Sales

Dynamics 365 for Customer Service

Dynamics 365 for Field Service

Dynamics 365 for Project Service Automation

Finance and Operations, Enterprise Edition

Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition

Retail

Dynamics 365 for Retail

Talent

Dynamics 365 for Talent

Finance and Operations, Business Edition

Properament

Altres

Microsoft Dynamics NAV: properament

Microsoft Dynamics C5: properament