Pròxims canvis (obsolescències) importants al Dynamics 365 Customer Engagement

Els anuncis i les funcions obsoletes descrits en aquest tema s'apliquen al Dynamics 365 Customer Engagement a partir de la versió 9. Aquest article es va publicar per primera vegada el 27 de juny de 2017.

Els administradors i els professionals de TI han d'utilitzar aquesta informació per preparar les versions futures del Dynamics 365. El Customer Engagement fa referència a les aplicacions que conformen la part corresponent al CRM del Dynamics 365, que inclouen les aplicacions Sales, Customer Service, Field Service i Project Service Automation.

El terme "Obsolet" indica que la característica o la capacitat s'eliminarà en una futura versió principal del Dynamics 365. La característica o la capacitat continuarà funcionant i gaudirà de suport tècnic fins que es retiri oficialment. La notificació d'obsolescència pot ser vàlida durant alguns anys. Una cop eliminada, la característica o capacitat ja no funcionarà. Us ho notifiquem ara perquè tingueu temps suficient per planificar i actualitzar el codi abans que s'elimini la característica o la capacitat.

Per obtenir informació sobre les funcions obsoletes anteriors, consulteu:

La Veu del client està obsolet

La solució Veu del client s'utilitza per crear i enviar enquestes per a la captació de comentaris.

A partir de l'1 de juliol de 2019, la solució Veu del client es deixa d'utilitzar. Els usuaris poden crear i distribuir enquestes noves i recopilar les respostes de les enquestes en directe fins a l'1 de juliol de 2020. Llegiu la publicació d'aquest bloc per veure'n més detalls.

Una nova solució, Microsoft Forms Pro, està normalment disponible per capturar els comentaris dels clients per mitjà d'enquestes. Els clients trobaran més informació sobre Forms Pro aquí.

El Dynamics 365 for Blackberry està obsolet

El 3 de desembre de 2018, l'aplicació Microsoft Dynamics 365 for Blackberry quedarà obsoleta i s'eliminarà de l'iOS App Store el 31 d'octubre de 2019. L'aplicació per a mòbils encara està disponible a l'iOS App Store i està dissenyada per als clients del Dynamics 365 que utilitzin l'Administració d'aplicacions mòbils de Blackberry. Trobareu més detalls sobre l'aplicació Dynamics 365 for Blackberry aquí: Protegir les dades mòbils amb el Microsoft Dynamics 365 for Good. Després del 31 d'octubre de 2019, Microsoft Intune serà l'única solució d'administració d'aplicacions mòbils admesa per a l'aplicació Dynamics 365 for phones.

Microsoft continuarà proporcionant actualitzacions de seguretat i altres actualitzacions crítiques per a l'aplicació Dynamics 365 for Blackberry fins al 31 d'octubre de 2019, però no publicarà cap funció ni funcionalitat addicional dins de l'aplicació. Després del 31 d'octubre de 2019, l'aplicació Dynamics 365 for Blackberry s'eliminarà de l'App Store i el suport finalitzarà.

Què heu de fer?

Si actualment utilitzeu l'aplicació Dynamics 365 for Blackberry juntament amb l'Administració d'aplicacions mòbils de Blackberry, considereu la possibilitat de migrar al Dynamics 365 for phones abans del 31 d'octubre de 2019. Us recomanem que migreu al més aviat possible per aprofitar les constants millores de Microsoft pel que fa a la fiabilitat, el rendiment i la funcionalitat de l'aplicació Dynamics 365 mobile.

El Dynamics 365 for Outlook (complement de l'Outlook) està obsolet

Important

Tenint en compte els aclaparadors comentaris dels clients i el nostre desig de seguir-los oferint tot el nostre suport, el 29 de gener de 2018 vam decidir que continuarem utilitzant el Dynamics 365 for Outlook (complement de l'Outlook). Llegiu la publicació d'aquest bloc per veure'n més detalls.

Dynamics 365 App for Outlook, presentat amb el Dynamics CRM 2016 (versió 8.0), és la nostra oferta més actualitzada per aparellar el Dynamics 365 amb el Microsoft Outlook. Amb el Dynamics 365 App for Outlook, podeu consultar informació contextual del Dynamics 365 directament a la safata d'entrada de l'Outlook. Amb un sol clic podeu enllaçar una cita o un missatge de correu electrònic de l'Outlook amb un registre específic del Dynamics 365. El Dynamics 365 App for Outlook funciona amb la sincronització del servidor.

Per tant, el complement de l'Outlook heretat, Dynamics 365 for Outlook, quedarà obsolet amb l'Aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement versió 9.0 i s'eliminarà en una futura versió principal. Aquesta obsolescència inclou el mode fora de línia i la sincronització al Dynamics 365 for Outlook.

Més informació:

La planificació de serveis al Dynamics 365 for Customer Service està obsoleta

La funcionalitat de planificació de serveis existent està obsoleta i s'eliminarà en una futura versió principal. La nova experiència de planificació, incorporada sobre l'Universal Resource Scheduling (URS), ja està disponible a la Interfície unificada.

Els usuaris de la planificació de serveis existent rebran un avís de la imminent migració a les noves característiques de la planificació.

Més informació: Guia de planificació de serveis

Els diàlegs es deixen d'utilitzar

Podeu utilitzar un procés Diàleg per crear un formulari d'entrada de dades pas a pas interactiu que necessiti l'entrada de l'usuari per iniciar-se i executar-se fins que el procés acabi. Quan s'inicia el procés de diàleg, s'obre una interfície tipus auxiliar; els usuaris poden fer seleccions o introduir dades a mesura que avancen per cada pàgina de l'auxiliar.

Els diàlegs estan obsolets i es poden canviar per fluxos de procés de negoci o aplicacions del llenç. Més informació: Substitució de diàlegs amb fluxos de procés de negoci o aplicacions de llenç

L'ús de la Knowledge Base de Parature com a solució d'administració del coneixement del Dynamics 365 està obsolet

L'ús de la Knowledge Base de Parature de Microsoft com a solució d'administració del coneixement del Dynamics 365 està obsolet. Aquesta característica se substitueix per les característiques d'administració del coneixement al Dynamics 365.

L'opció Solució de coneixement del quadre de diàleg Configuració de l'administració de la Knowledge Base, que proporciona una connexió entre el Dynamics 365 i el Parature de Microsoft Parature de Microsoft, se suprimirà en una futura versió principal del Dynamics 365.

Quadre de diàleg Configuració de l'administració de la Knowledge Base

L'aplicació Project Service Finder està obsoleta

L'aplicació Project Service Finder, disponible amb el Dynamics 365 per al Project Service Automation, està obsoleta. L'aplicació heretada estarà admesa per a les versions heretades del Project Service Automation associat de conformitat amb la Norma del cicle de vida modern de Microsoft. La funcionalitat disponible a través d'aquesta aplicació estarà disponible en una versió futura del Dynamics 365 a l'aplicació del Dynamics 365 for Project Service Automation.

Les entitats Contractes, Elements de línia de contracte i Plantilles de contracte es deixen d'utilitzar

Les entitats Contractes, Elements de línia de contracte i Plantilles de contracte es deixen d'utilitzar i se suprimiran en una futura versió principal del Dynamics 365. Aquesta funcionalitat s'ha suprimit per drets al Dynamics 365 for Customer Service.

Els SLA estàndard al Dynamics 365 for Customer Service es deixen d'utilitzar

Els acords de nivell de servei estàndard (el camp Tipus d'SLA està definit en Estàndard) es deixen d'utilitzar i se suprimiran en una futura versió principal del Dynamics 365. Els SLA estàndard se substitueixen per SLA ampliats. Més informació: TechNet: Acords de nivell de servei ampliats

Les funcions de relació es deixen d'utilitzar

Les funcions de relació (Configuració>Administració d'empreses>Funcions de relació) es deixen d'utilitzar i se suprimiran en una futura versió principal del Dynamics 365. Aquesta característica se substitueix per Funcions de connexió. Més informació: Ajuda i formació: Crear connexions per visualitzar les relacions entre registres.

Combina la correspondència està obsolet

Al Dynamics CRM 2016 (versió 8.0) es va incorporar la generació de documents des del servidor mitjançant plantilles del Word i l'Excel. Podeu utilitzar aquestes plantilles per proporcionar documents estandarditzats o dades d'anàlisi personalitzades per a la vostra organització.

Combina la correspondència de versions anteriors està obsoleta. Això inclou el complement del Word de combinació de la correspondència així com les plantilles de combinació de la correspondència (Configuració>Plantilles>Plantilles per combinar correspondència).

Més informació: Ajuda i formació: Crear plantilles del Word i de l'Excel a partir de les dades del Dynamics 365

Els anuncis es deixen d'utilitzar

Els anuncis (Configuració>Administració>Anuncis) es deixen d'utilitzar i se suprimiran en una futura versió principal del Dynamics 365.

Els processos de negoci preparats per a l'ús disponibles a través de l'opció Afegeix processos de negoci preparats per a l'ús es deixen d'utilitzar

Els processos de negoci preparats per a l'ús disponibles a través de l'opció Afegeix processos de negoci preparats per a l'ús (Configuració>Administració de dades>Afegeix processos de negoci preparats per a l'ús) es deixen d'utilitzar i se suprimiran en una futura versió principal del Dynamics 365. Podeu cercar processos de negoci preparats per a l'ús a l'Microsoft AppSource.

Els atributs heretats relacionats amb el procés (com ara ProcessId, StageId i TraversedPath) a les entitats habilitades per als fluxos de procés de negoci es deixen d'utilitzar. L'acció necessària SetProcess per als fluxos del procés de negoci també es deixa d'utilitzar. La manipulació d'aquests atributs heretats relacionats amb el procés per als registres d'entitat de destinació no garanteix la coherència de l'estat de flux del procés de negoci i no és un escenari admès. La manera recomanada és utilitzar els atributs de l'entitat de flux del procés de negoci. Més informació: Crear, recuperar, actualitzar i suprimir els registres d'entitat del flux del procés de negoci

Algunes API de client es deixen d'utilitzar

Les següents API de client es deixen d'utilitzar en la versió actual per reorganitzar el model d'objecte de l'API de client Xrm per tal d'alinear-lo millor amb la necessitat d'utilitzar els mateixos scripts de client sense haver de canviar-los en funció del context o del client (client web o la nova Interfície unificada) on s'executin. Us recomanem que planifiqueu l'ús de les noves API de client esmentades a la columna API de client de substitució en comptes de les que es deixaran d'utilitzar. Les API de client que es deixen d'utilitzar seguiran estant disponibles i admeses fins que s'eliminin oficialment en una versió futura principal del Dynamics 365. Es farà un anunci públic aquí a la documentació, al blog del Dynamics 365 i a molts altres llocs almenys sis mesos abans de la seva eliminació.

API de client que es deixarà d'utilitzar API de client de substitució Comentaris
Xrm.Page Formularis: ExecutionContext.getFormContext
Ordres: Envieu-lo com a paràmetre PrimaryControl
L'ús de l'objecte Xrm.Page per accedir de manera estàtica al context del formulari principal encara està admès per mantenir la compatibilitat amb els scripts de versions anteriors. Gràcies a la informació dels comentaris, ens hem adonat que l'ús de Xrm.Page encara és elevat i que no se suprimirà tan aviat com altres mètodes d'API de client enumerats en aquesta secció. Us recomanem que, si és possible, utilitzeu la nova manera d'obtenir el contingut dels formularis. Més informació: Context de formulari de l'API de client
Tot i que xrm.Page està obsolet, parent.Xrm.Page continuarà funcionant en el cas de recursos web HTML incrustats en formularis, ja que aquesta és l'única manera d'accedir al context de formulari des del recurs web HTML.
Xrm.Page.context Xrm.Utility.getGlobalContext Permet l'accés al context global sense passar pel context de formulari.
Xrm.Page.context.getQueryStringParameters formContext.data.attributes L'API formContext.data.attributes garantirà la recuperació uniforme de les dades enllaçades que no pertanyen a entitats a través dels formularis d'entitat, diàlegs basats en metadades i fluxos basats en tasques. Les dades seran una combinació de valors personalitzats enviats mitjançant la cadena de caràcters de consulta i el valor especificat als paràmetres del mètode openForm.
Xrm.Page.context.getTimeZoneOffsetMinutes globalContext.userSettings.getTimeZoneOffsetMinutes Desplaçat a globalContext.userSettings
Xrm.Page.context.getUserId globalContext.userSettings.userId Desplaçat a globalContext.userSettings
Xrm.Page.context.getUserLcid globalContext.userSetings.languageId Desplaçat a globalContext.userSettings
Xrm.Page.context.getUserName globalContext.userSettings.userName Desplaçat a globalContext.userSettings
Xrm.Page.context.getUserRoles globalContext.userSettings.securityRoles Desplaçat a globalContext.userSettings
Xrm.Page.context.getIsAutoSaveEnabled globalContext.organizationSettings.isAutoSaveEnabled Desplaçat a globalContext.organizationSettings
Xrm.Page.context.getOrgLcid globalContext.organizationSettings.languageId Desplaçat a globalContext.organizationSettings
Xrm.Page.context.getOrgUniqueName globalContext.organizationSettings.uniqueName Desplaçat a globalContext.organizationSettings
Xrm.Page.data.entity.getDataXml El mètode no ha canviat, però utilitzeu "typename" en comptes de "type" per als atributs de cerca.
GridRow.getData GridRow.data GridRow és bàsicament un context de formulari. Aquest canvi unifica la interfície de GridRow amb formContext.
GridRowData.getEntity GridRowData.entity GridRowData són dades del formulari. Aquest canvi unifica la interfície de GridRowData amb formContextData.
Xrm.Mobile.offline Xrm.WebApi.offline Els mètodes relacionats amb el mode fora de línia s'han desplaçat a Xrm.WebApi.offline
parent.Xrm Abans: Un recurs web HTML podia interactuar amb els objectes Xrm.Page o Xrm.Utility dins del formulari mitjançant parent.Xrm.Page o parent.Xrm.Utility.
Ara: parent.Xrm.* funcionarà si el recurs web HTML es carrega en un contenidor de formularis. No funcionarà per als recursos web HTML que són independents, o als quals es fa referència des del mapa del lloc o qualsevol altre indret.
addOnKeyPress Utilitzeu un control personalitzat
removeOnKeyPress Utilitzeu un control personalitzat
showAutoComplete Utilitzeu un control personalitzat i la IU corresponent
hideAutoComplete Utilitzeu un control personalitzat i la IU corresponent
Xrm.Utility.alertDialog Xrm.Navigation.openAlertDialog La nova signatura és coherent amb altres API (openForm) i fa servir un nou conjunt de paràmetres per aconseguir flexibilitat.
Xrm.Utility.confirmDialog Xrm.Navigation.openConfirmDialog La nova signatura és coherent amb altres API (openForm) i fa servir un nou conjunt de paràmetres per aconseguir flexibilitat.
Xrm.Utility.isActivityType Xrm.Utility.getEntityMetadata El mètode isActivityType és síncron i, per tant, era apte per a les regles de la franja. Tanmateix, el mètode de substitució, getEntityMetadata, és asíncron i no és apte per a les regles de la franja.
Xrm.Utility.openEntityForm Xrm.Navigation.openForm Desplaçament de les accions de navegació a Xrm.Navigation
Xrm.Utility.openQuickCreate Xrm.Navigation.openForm Desplaçament de les accions de navegació a Xrm.Navigation
Xrm.Utility.openWebResource Xrm.Navigation.openWebResource Desplaçament de les accions de navegació a Xrm.Navigation
Nota: aquesta API torna VOID a la interfície unificada.

Per obtenir informació sobre les noves API de client, vegeu Script de client al Customer Engagement mitjançant JavaScript

La propietat EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled es deixa d'utilitzar

Totes les entitats admeses a la Interfície unificada estan ara habilitades per a l'experiència interactiva a l'aplicació Centre d'atenció al client. Això vol dir que la propietat EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, que indica que una entitat es pot habilitar per a l'experiència interactiva, ja no és rellevant. La configuració corresponent per a aquesta propietat a l'eina Personalització, Habilita per a l'experiència interactiva, s'elimina de la versió actual i la propietat EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled s'eliminarà de la versió futura de l'SDK del Dynamics 365 for Customer Engagement.

El recurs web del Silverlight (XAP) està obsolet

El recurs web del Silverlight (XAP) es deixa d'utilitzar al client web i no està admès a la nova Interfície unificada presentada en l'Aplicacions del Dynamics 365 for Customer Engagement versió 9.0. En lloc dels recursos web del Silverlight, heu d'utilitzar els controls personalitzats creats amb els recursos web HTML amb HTML5 per crear els components de la IU per tal de visualitzar i interactuar amb les dades.